WAARNEMINGEN NOVEMBER-DECEMBER '03 November 2003 Het totaal aantal territoria Graszangers voor afgelopen broedseizoen in het Verdronken Land van Saeftinghe is 18 paar (vogelwerkgroep), dit is minder dan de voorgaande jaren (mogeiijk speelt de iets minder zachte winter van 2002/2003 hier een rol). De Zeearend werd van 1 tot zeker 27-11 gezien in Saeftinghe. De onvolwassen vogel slaapt soms in het schor en soms in de bosjes in de Hedwigpolder (diverse waarnemeners) Op 1-11 werd hier ook een Rode Wouw gezien (H. Cas- telijns). Een andere Zeearend liet zich op 24+25-11 zien op de Hoge Platen, dit exemplaar was vanaf een bootje zeer nabij te bekijken en was ongeringd (P. Wolf, R. Strucker, C. Berrevoets, P. Dhaluin). Eveneens hier een Flamingo 2 kj. Een Grauwe Gors werd op 6-11 gezien langs de Graafjansdijk, Westdorpe (W. Wisse). Op 7-11 zag F. Tombeur een jagende Slecht valk bij de Canisvliet. Mogelijk dezelfde vogel wordt ook regelmatig gezien in de Autrichepol- der (M. Knipping). Op 9-11 werd een roepende Boomklever ge hoord achter het Jagertje in Hulst (AW). In het bos bij de basisschool Moerschans werd een exemplaar gehoord op 30-11 Nog steeds veel Baardmannen in Saeftinghe, op 10-11 werden er op de ringbaan 27 geringd (J. Tramper, W. van Kerkhoven). Een Ijsvogel werd op 2-11 gezien in Sluiskil (M. Knipping), op 2-11 2 in Braakman Noord (H. Castelijn), op 10-11 en 17-11 gezien in Braak man Noord (C. van Gemerden, P. Dhaluin) op 15-11 1 Dijkmeesterpolder en 23-11 1 Braak man Noord (H. Castelijns). Op 20-11 zat er 1 in een vijver nabij de Buitenvest van Hulst (dhr. Stoorvogel) en op 24 november bracht er 1 een bezoek aan de vijver van mevrouw Wakker, Nieuwe Othene Terneuzen. Op 12-11 vloog er een Ooievaar over Saefting he (J. Maebe). Bonte Kraaien worden steeds schaarser, er werden er in november maximaal 3 gezien in Saeftinghe. Bij de Baarzandse Kreek vloog op 15-11 een Houtsnip op (H. Castelijns). Kleine Zwanen werden gemeld uit Saeftinghe Door: Alex Wieland 8-11, 8 overvliegend (W. van Kerkhoven). Op 15-11 30 in de Lovenpolder (H. Castelijns) en 8 bij de Baarzande. Op 17-11, 28 Braakman Noord (P. Dhaluin). Op 18-11, 73 adulte en 4 jonge Kleine Boompolder St. Kruis (P. Dhaluin). Op 21-11, 40 nabij Terhole (J. de Bakker, H. Castelijns) 39 in de Stoofpolder en 340 in de omgeving van Aardenburg. Op 23-11, 27 (waarvan 10 jonge), Groot Eiland (A. v.d. Wiel, J. van Hooye). Op 16-11 werden 10 Blauwe Kiekendieven gezien in Saeftinghe, op 30-11 1 bij de Putting (H. Castelijns). Smellekens zijn schaars dit najaar, slechts 1 is er gemeld op 16-11 in Saeftinghe. Twee Wilde Zwanen werden op 17-11 gezien te Braakman Noord (P. Dhaluin). Op 8-11 zag E. Neve een Appelvink in de tuin (Terneuzen). Een tweetal Roodhalsganzen zaten op 15-11 in de Blikken (H. Castelijns). Op 16-11 werd een Sneeuwgans gezien in Saeftinghe en op 30-11 zat er 1 in de Putting (H. Castelijns). Eveneens op 16-11, 4 Kleine Strandlopers en 16 Fraters in Saeftinghe. Op 17-11 minstens 27 Kleine Zilverreigers en 250 Kemphanen, Braakman Noord (P. Dha luin). Op 23-11 waren er 36 op de slaapplaats in Braakman Noord (H. Castelijns), op 22-11 1 bij Driewegen en 1 bij de Verdronken Zwarte Pol der (H. Castelijns). Een groep van 30 Sneeuwgorzen werd op 21- 11 gezien bij het Hellegat (E. Neve). Op 22-11, 1 Strandleeuwerik, 40 Fraters en 30 Sneeuwgorzen bij Nummer Een (H. Castelijns). Een Roerdomp werd op 22 23-11 gespot in het Grote Gat, Koewacht (E. Matthijs). Een mannetje Zwartkop zat op 22-11 nog bij Koewacht (E. Neve), een vrouwtje zat op 30-11 in Hulst (AW, E. Renema). Op 24-11 nam P. Wolf het volgende waar: Nieuw Neuzenpolder I: Geelgors 1 Paulinaschor: 3 Velduilen en 255 IJslandse Grutto's, 19 Sneeuwgorzen Zandplaat: 3 Fraters Braakman Haven: 1 Sneeuwgors Savooiaardskreek: 5 Kleine Zilverreigers 26

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 2004 | | pagina 28