Braakman Noord: 3 Kuifmees en 5 IJslandse Grutto's Blikken: Wintertaling 272, Witte Kwikstaart 38, Rouwkwikstaart 1 Baarzande: Wintertaling 101, Witte Kwikstaart 21 Op 25-11 zag P. Dhaluin 3 Kleine Zilverreigers bij het Paulinaschor en 1 Kuifduiker, 30 Kneu - s, 1 Kuifduiker en 3 Kleine Zilverreigers bij Nummer Een. Een late Boerenzwaluw vloog op 27-11 bij Paal (J. Huyghe). F. Tombeur nam op 27-11 een Slechtvalk waar in de Oude Polder, Zuiddorpe; op 2-11 werd er 1 gezien in de Braakman, op 15-11 1 bij de Num mer I en op 21-11 1 in de Kleine Boompolder (H. Castelijns). Op 29-11 waren er bij het Hellegat 2 Strand- leeuwerikken en 1 man Blauwe Kiekendief (E. Neve). Een Kleine Rietgans zat op 30-11 bij het Groot Eiland (H. Castelijns). Eveneens op 30-11 1 Kleine Zilverreiger op het strandje bij de West kant in Terneuzen (B. Vroegindeweij). Bijzonder laat waren de 7 Oranje Luzernevlin- ders nabij Baalhoek op 5-11 (E. Taelmanj.Op Smitsschorre werden 3 reeën, 1 eekhoorn en 1 vos waargenomen (melding via E. de Bree). december 2003 Een vrouwtje Zwartkop zat op 2-12 in een tuin in de Hattingalaan in Hulst (E. Renema). Een mannelijk exemplaar zat in een tuin in Terneu zen (E. Neve). Een Boerenzwaluw werd tot halverwege de maand waargenomen in een koeienstal nabij Philippine (familie de Buy). Een Boomklever zat van 3-12 tot 29-12 in het bos en op voerplanken bij de school Moer- schans te Hulst (AW). Op 6-12 waren er 4 Kleine Zwanen te Philippi ne (H. Castelijns). Op 6-12 vloog er 1 Blauwe Kiekendief te Aar denburg (H. Castelijns) en op 7-12 waren en er 8 te zien in Saeftinghe (H. Castelijns). Op 23-11, 2 mannetjes te Paulinaschor (P. Wolf). Op 7-12 zat er 1 Rotgans in de Kruispolder (H. Castelijns). Een drietal Kleine Zilverreigers zat op 7-12 in Braakman Haven (B. Vroegindeweij). Een 4-tal werden er gezien in slootjes in de omgeving van Lanswaarde (halverwege de maand, fam. de Bakker). Een tweetal Slechtvalken op 7-12 in Saeftnghe (H. Castelijns). Een Ruigpootbuizerd werd op 12-12 gezien in Braakman Noord (A. Kind) Een Ooievaar zat van 13-12 tot 20-12 in weilan den aan de zuidkant van St. Jansteen. Daarna zat waarschijnlijk dezelfde vogel bij de Sterre, Clinge (F. van Velzen) op 22-12, bij Hulst Grote Kreek op 23-12 (dhr. Jonkers) en bij de Zestig- voetkreek, Clinge op 24-12 (W. van Kerkhoven). Op 26-12 is deze vogel weer gezien op WMZ terrein van St. jansteen (fam van Damme). Een Rotgans werd op 14-12 waargenomen bij Vogelwaarde (rotonde N-61) (J. Vanhenvers- wyn). Een Koereiger vloog halverwege december over Terneuzen (M. Capello). In Saeftinghe op 15-12, 4 Bonte Kraaien, 9 Kleine Zilverreigers en 145 Fraters. Op 17-12 zaten er 5 Kleine Rietganzen en 1 Casarca in de Blikken (AW). Ijsvogels Lamswaarde begin dec fam. de Bakker Terneuzen, uitwatering Otheense kreek 7-12 B. Vroegindeweij Ossenisse, Weverstraat Koewacht, binnenpad Saeftinghe Hust, buitenvest Heikant, Vlasstraat Damme Bij de zeedijk van de Nieuw Neuzenpolder I za ten op 23-12, 7 Sneeuwgorzen bij het Paulin- schor 2 Velduilen, bij Hoofdplaat een Slecht valk, 1 Smelleken en 1 Kuifduiker en bij Num mer Een 1 Smelleken (P. Wolf). Grote Zaagbekken zaten op 23-12 bij de Bui tenvest Hulst 6 (AW) en 11 bij de Grauwse Kreek (W. Lansman). Bij het Hellegat zaten op 25-12: 1 Slechtvalk, 2 Strandleeuweriken, 1 Bruine Kiekendief (man) en 2 Fraters. 26 Fraters, 1 Ijsgors en 1 Groenpootruiter waren op 26-12 te zien bij de zeedijk van Ter neuzen (B. Vroegindeweij). Een albino Vlaamse Gaai werd op 31-12 gezien te Zuiddorpe door dhr. Gerris Een gedeeltelijk albino Kramsvogel werd waargenomen en ge filmd door familie Neve. 8-12 I. Fortuin 14-12 H. Polderman 15-12 diversen 21-12 AW 26-12 fam. Van 27

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 2004 | | pagina 29