HET VERDRONKEN LAND VAN SAEFTINGHE EN DE WESTERSCHELDE Onder deze titel werd kortgeleden een nieuw boek uitgegeven. Het zoveelste nieuwe fotoboek met verhalen over de natuur en het landschap, denk je dan. Eigenlijk heb ik normaal gesproken best wel een hekel aan dit soort boeken. Vaak zijn ze snel en goedkoop geproduceerd. De teksten staan niet zelden vol met hinderlijke fou ten en zijn noodgedwongen oppervlakkig van karakter. En ze laten dikwijls alleen de mooie, nostalgische plaatjes zien. Dat ze de fraaie hori zon van de Westerschelde aan het dichtmetse- len zijn met flats en industriële bedrijvigheid, dat zal je in zo'n boek niet snel aantreffen. Boven dien is er pas een dik boek over de Wester schelde uitgegeven (De Kraker et. al. 2003) en is er al een goed boek over Saeftinge (Buise en Sponselee, 1996). Wat kan dit boek daar dan nog aan toevoegen? Al bladerend begon mijn mopperstemming langzaam toch wat om te slaan. Sjonge, die foto's zijn toch wel ongelofe lijk van kwaliteit. Adembenemende Zeeuwse vergezichten worden afgewisseld met schitte rende macro opnamen van een aantal van de Zeeuwse parels. Als je in zo'n boek zulke gave foto's aantreft van zowel de Astermonnik, de Schorzijdebij als de Zwartrosse zandbij, om er maar een aantal te noemen, dan moetje als fo tograaf echt iets in huis hebben. Dat de bekende Vlaamse natuurfotograaf Misjel Decleer hiervoor tekende, is dan ook geen echte verrassing. Het boek blijkt niet alleen over de Westerschelde te Door: Lucien Calle gaan, maar het hele landschap eromheen wordt meegenomen. Wie een encyclopedische com pleetheid verwacht komt bedrogen uit. De keuze van de beschreven gebieden en onderwerpen lijkt wel iets willekeurig. Wel het Grote gat bij Oostburg, maar geen woord over het Groot ei land bij Hulst.Volledigheid is dan ook duidelijk geen streven geweest, maar ze wordt ruim schoots gecompenseerd door de talrijke boeien de verhalen. Zo is het meer een beleefboek ge worden, waarmee je langs het landschap van de Westerschelde kunt zwerven. Maar we vinden ook een duidelijke waarschuwing voor de toe komst. "Verdere industrialisatie gaat onherroe pelijk ten koste van de natuur en het landschap in en rond de Westerschelde. Ze is volstrekt overbodig. Het gebied heeft eigen kwaliteiten. Op het vlak van natuur en landschap, rust, ruim te en groen, kortom een hoogwaardig leefkli maat voor mens en dier, staat het Deltagebied op punten voor ten opzichte van alles wat dit gebied omringt". De vlot geschreven teksten zijn precies diepgaand genoeg. We vinden naast elkaar verhandelingen over de ontstaansge schiedenis van het landschap, de vogels, plan ten en insecten daarin. Dat de schrijver Chiel Jacobusse heet, lijkt daarom ook logisch. Het boek kost 42 euro en is in de reguliere boekhan del en het bezoekerscentrum van Saeftinghe te koop. CONTACTADRESSEN WERKGROEPEN: Werkgroep naam telefoon Planologie: A. Paauwe, G.v.d.Nissestr 48, 4532 AE Zaamslag 0115432187 Vogel-/Roofvogel Zeeland: A. Wieland, Hattingalaan 12, 4561 XV Hulst 0114 317026 Landschapsonderhoud/Bomen: L. Calle, Walstraat 7, 4531 ED Terneuzen 0115617416 Planten: P. Maas, Rembrandtlaan 114532 HP Terneuzen 0115 617004 Insecten: J. de Bakker, Past. Willemsstraat 5, 4586 AJ Lamswaarde 0114 690482 Jeugd: S. Dobbelaar, Bellamystraat 37, 4532 CR Terneuzen 0115617113 28

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 2004 | | pagina 30