COLOFON Jaargang 34 Nummer 1 februari 2004 INHOUDSOPGAVE De Steltkluut, een uitgave van Natuurbeschermingsvereniging 'De Steltkluut', verschijnt 6x per jaar. Overname is toegestaan, mits bron vermelding. Auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. CONTRIBUTIE 2004 Jeugdleden(tot 18 jaar) min.€ 10,00; Volwassen leden: min 15,00. Contributie en andere betalingen te voldoen door overmaking t.n.v. Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut, Terneuzen: Postbank: 265961; Bank: Rabo Axel/Terneuzen rek.no: 13.66.05.540. Voor België: PCR: 000-1666970-25 Postadres bestuur/secretariaat: Postbus 319, 4530 AH Terneuzen www.steltkluut.nl;info@steitkluut.nl BESTUUR: A. Paauwe, voorzitter G.v.d.Nissestr. 48 4543 AE Zaamslag voorzitter@steltkluut.nl L. Calle, secretaris Walstraat 7 4531 ED Terneuzen secretaris@steitkluut.nl W. Wisse, penningmeester H.Heijermansstr. 45 4532 GT Terneuzen penningmeester@steltkluut.nl M. Langeveld, redactie Kamerlingh Onnesstr.4 4532 LW Terneuzen redactie@steltkluut.nl M. Lundahl, excursiecoördinator Weststraat 2 4521 AX Biervliet excursies@steltkluut.nl S. Dobbelaar, jeugd Bellamystraat 37 4532 CR Terneuzen jeugdwerkgroep@steltkluut.nl R. Lader Troelstralaan 41 4571 VB Axel Verenigingsruimte: Walstraat 7, 4531 ED Terneuzen telefoon: 0115 617416 openingstijden: wo 10-17 uur vr 19-21 uur za 10-16 uur Agenda en excursies februari-maart '04 2 Heropende jacht op Kolgans, Grauwe gans en Smient 4 Braakman op de schop 6 Braakman: potentieel leefgebied voor de otter 14 Herstel eiland Braakmankreek 16 Rijksweg 61 trekt streep door het natuurgebied de Braakman 17 Broeder Simeon, een veelzijdig vogelaar is niet meer 18 Van de redactie 20 Rapport Standganzen 2003: Bijlagen 1 t/m 3 21 Waarnemingen 26 Het Verdronken Land van Saeftinghe en de Westerschelde 28 Contactadressen werkgroepen 28 De omslag: De Braakman op de schop Foto: Marian Langeveld Kopij (liefst voorzien van tekeningen, foto's of dia's) voor de vol gende Steltkluut, die begin april zal verschijnen, kunt U inleveren tot 15 maart 2004. Het redactieadres is: Postbus 319 4530 AH TERNEUZEN tel. 0115- 648432 e-mail: redactie@steltkluut.nl De vereniging kan geen tuele ongevallen, verliezen georganiseerde activiteiten. 1

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 2004 | | pagina 3