Organisatie: Steltkluut, werkgroep landschapsbeheer Contact: Lucien Calle, 0115-617416 Let op: Aanmelden uiterlijk vrijdagavond 5 maart tussen 19.00 en 21.00 uur BESTUURSVERGADERING Datum: maandag 8 maart '04 Tijd: 19.30 uur Plaats: Walstraat 7, Terneuzen Contact: Adri Paauwe, 0115-432187 VOGELS IN HUN LANDSCHAP: ZEELAND Datum: zondag 14 maart '04 Tijd: 17.25 uur Plaats: Nederland 1 (TV) Organisatie: Teleac Hoe komt het dat in het ene landschap een vogelsoort bijna is verdwenen, terwijl die in het andere juist weer terugkeert? Hoe belangrijk zijn daarbij de activiteiten die de provinciale landschappen ont wikkelen? De televisieserie 'Vogels in hun landschap' gaat over deze wisselwerking tussen het land schap en de biotoop van vogels. In de serie staan 12 Rode Lijstsoorten centraal. Per provincie wordt er een andere soort uitgelicht. Activiteiten van vogelwerkgroepen worden belicht en ook wordt een portret geschetst van een typisch Nederlands zoogdier. Er zijn 12 afleveringen met iedere week een andere provincie als onderwerp. WERKEN IN HET OOST ZEEUWS VLAAMSE LANDSCHAP Datum: zaterdag 20 maart '04 Tijd: 9.00 uur of 9.30 uur (op de werkplaats) Plaats: Verzamelen bij de werkplaats Walstraat 7 in Terneuzen Organisatie: Steltkluut, werkgroep landschapsbeheer Contact: Lucien Calle, 0115-617416 Let op: Aanmelden uiterlijk vrijdagavond 19 maart tussen 19.00 en 21.00 uur JEUGD ACTIVITEIT: WATERVOGELS Datum: Zaterdag 20 maart '04 Tijd: 13.30u tot 15.30u. Vertrek Terneuzen om 13.00u. Plaats: Verzamelen bij bezoekerscentrum de Baeckermat te Westdorpe (Bernhardstraat 80). Contact: Marjon Spruyt, 0114-314280 Meenemen: Verrekijker en vogelboekje Let op: Vooraf aanmelden. Warme jas en kleren aan. In de winter blijven veel vogels in Zeeland om de winter door te brengen. Veel watervogels blijven het liefst op of bij water. Wij gaan eens bij de Canisvlietkreek kijken wat er allemaal zit. BRAAKMAN-NOORD IN HET VOORJAAR Datum: Zondag 21 maart '04 Tijd: vanaf 13.00 uur Plaats: verzamelen bij oostelijk parkeerterrein (met info bord) aan de Savoyaardsweg Gids: Lucien Calle, 0115-617416 Tijdens deze wandeling zullen we o.a. kijken naar winteraspecten van bomen en struiken, mossen en korstmossen en wellicht vliegen er al wat insecten. 3

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 2004 | | pagina 5