COLOFON Jaargang 34 Nummer 2 april 2004 INHOUDSOPGAVE De Steltkluut, een uitgave van Natuurbeschermingsvereniging 'De Steltkluut', verschijnt 6x per jaar. Overname is toegestaan, mits bron vermelding. Auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. CONTRIBUTIE 2004 Jeugdleden(tot 18 jaar) min.C 10,00; Volwassen leden: min 15,00. Contributie en andere betalingen te voldoen door overmaking t.n.v. Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut, Terneuzen: Postbank: 265961; Bank: Rabo AxelATerneuzen rek.no: 13.66.05.540. Voor België: PCR: 000-1666970-25 Postadres bestuur/secretariaat: Postbus 319, 4530 AH Terneuzen www.steltkluut.nl;info@steltkluut.nl BESTUUR: A. Paauwe, voorzitter G.v.d.Nissestr. 48 4543 AE Zaamslag voorzitter@steltkluut.nl L. Calle, secretaris Walstraat 7 4531 ED Terneuzen secretaris@steltkluut.nl W. Wisse, penningmeester H.Heijermansstr. 45 4532 GT Terneuzen penningmeester@steltkluut.nl M. Langeveld, redactie Kamerlingh Onnesstr.4 4532 LW Terneuzen redactie steltkluut.nl M. Lundahl, excursiecoördinator Weststraat 2 4521 AX Biervliet excursies@steltkluut.nl S. Dobbelaar, jeugd Bellamystraat 37 4532 CR Terneuzen jeugdwerkgroep@steltkluut.nl R. Lader Troelstralaan 41 4571 VB Axel Verenigingsruimte: Walstraat 7, 4531 ED Terneuzen telefoon: 0115 617416 openingstijden: wo 10-17 uur vr 19-21 uur za 10-16, uur Agenda en excursies februari-maart '04 2 Uitnodiging Voorjaars Ledenvergadering 4 Jaarverslagen 2003 4 De Klimopbij in Zeeuws Vlaanderen 7 Bosontwikkeling in de Braakman 11 Historisch overzicht bijzondere dagvlinders 14 Overwinterende vleermuizen in Oost Zeeuws Vlaanderen 17 Salamanders in Zeeuws Vlaanderen 19 Waarnemingen januari-februari 2004 22 Busexcursie naar 'les Dunes Flamandes' 23 Oproep: Libellen inventariseren 24 Contactadressen werkgroepen 24 De omslag: Stekkertjes op kamp Foto: Sandra Dobbelaar Kopij (liefst voorzien van tekeningen, foto's of dia's) voor de vol gende Steltkluut, die begin juni zal verschijnen, kunt U inleveren tot 15 mei 2004. Het redactieadres is: Postbus 319 4530 AH TERNEUZEN tel. 0115 - 648432 e-mail: redactie@steltkluut.nl De vereniging kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor even tuele ongevallen, verliezen vanrjoariarenetc. tijdens door haar georganiseerde activiteitep^^^j 8!BUo^"\s "^OELBO^

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 2004 | | pagina 3