OPROEP LIBELLEN INVENTARISEREN VOOR DE LIBELLENATLAS Eind 2003 verscheen de vlinderatlas van Zeeland. Dit is natuurlijk een prachtige aanwinst waarin pre cies valt te zien waar bepaalde soorten vliegen. Voor 2006 staat het uitgeven van libellenatlas op het programma. Hiervoor is het noodzakelijk de aankomende seizoenen het nodige veldwerk te verrich ten. Hierbij zal een twee sporenbeleid gevoerd worden. Enerzijds willen we de interessante gebieden nog eens goed inventariseren. Daarnaast is het noodzakelijk om de zogenaamde Witte Hokken (locaties waar nog weinig waarnemingen van bekend zijn) te onderzoeken. Verder is het natuurlijk ook interessant om populaties van bijzondere soorten op te sporen en de aantallen daarvan goed in kaart te brengen., zoals bv. Bruine winterjuffer, Glassnijder, Bruine glazenmaker en Plasrombout. Hierbij vragen we jullie medewerking voor de inventarisatiewerkzaamheden. Contactpersonen voor onze re gio zijn (mede namens Het Zeeuwse Landschap) Lucien Calle en Alex Wieland. Voor meer informatie kunt u bij hen terecht. Als bijlage is hierbij een overzichtskaart van het libellenbestand gegeven, zodat u direct kunt zien waar er nog weinig waarnemingen gedaan zijn. CONTACTADRESSEN WERKGROEPEN: Werkgroep naam telefoon Planologie: A. Paauwe, G.v.d.Nissestr 48, 4532 AE Zaamslag 0115 432187 Vogel-/Roofvogel Zeeland: A. Wieland, Hattingalaan 12, 4561 XV Hulst 0114 317026 Landschapsonderhoud/Bomen: L. Calle, Walstraat 7, 4531 ED Terneuzen 0115 617416 Planten: P. Maas, Rembrandtlaan 114532 HP Terneuzen 0115 617004 Insecten: J. de Bakker, Past. Willemsstraat 5, 4586 AJ Lamswaarde 0114 690482 Jeugd: S. Dobbelaar, Bellamystraat 37, 4532 CR Terneuzen 0115617113 24

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 2004 | | pagina 26