■i AGENDA EN EXCURSIES JUNI-JULI 2004 Een overzicht van alle activiteiten op het gebied van natuur en milieu in Zeeuws Vlaanderen is opge nomen in de brochure Natuur en Milieuactiviteiten Zeeuws Vlaanderen 2004', welke bij de vorige Steltkluut is meegezonden. Zie ook de internetpagina van de Steltkluut: www.Steltkluut.nl. Voor algemene informatie over of ideeën voor excursies of activiteiten: Marianne Lundahl 0115-482048 of Marian Langeveld 0115-648432: email: excursies@steltkluut.nl EXCURSIE STELTKLUUT INTRODUCTIECURSUS: AKKERPLANTEN EN KREKELS Datum: Dinsdag 8 juni 2004 Tijd: 19.30 uur Plaats: bossen Delta te Clinge verzamelen achter Interjute (Vanaf Kapellebrug naar Clinge (Molenweg), de 1e weg rechts). Gidsen: Peter Maas, 0115-617004 en Alex Wieland, 0114-317026 In 2003 is er een start gemaakt met een 2 tal akkerreservaatjes. Dit najaar is er winterrogge ingezaaid. We gaan kijken welke akkerplanten er dit jaar staan. We gaan ook kijken bij het Veldkrekelveld. EUROPESE VERKIEZINGEN: EUROPA - NATUUR MILIEU Datum: Donderdag 10 juni 2004 Europa is geen Ver Van Mijn Bed-show. De EU maakt namelijk 80% van onze milieuwetten en bepaalt bijvoorbeeld of we gentech-vrij kunnen eten, of we schone lucht kunnen inademen en hoeveel herrie we moeten verdragen. Europa is dus dichtbij. Broeikaseffect, genetische manipulatie, bio-industrie, luchtvaart, kernenergie, natuurbescherming (vogel- en habitatrichtlijn).... allemaal belangrijke onderwerpen, waarbij niet Den Haag maar Brussel de regels vaststelt. Daarom voert Stichting Natuur en Milieu met de leus 'Europa, natuurlijk!' campag ne voor de Europese verkiezingen. Zij roept alle milieuliefhebbers op om op 10 juni hun stem uit te brengen. Een speciale website van Stichting Natuur Milieu biedt praktische informatie. Wie zijn de kandidaten met de beste milieuprestaties? Wat beloven alle partijen voor de komende vijf jaar? En hoe komt het milieubeleid in Brussel eigenlijk tot stand? Dat vindt u allemaal op de campagnesite: www. europanatuurlijk.nl WATERDIERTJES VOOR DE JEUGD (6-12 jaar) Datum: Zondag 13 juni 2004 Tijd: 10.00u verzamelen aan de Waterstraat bij Hulst, bij de wei van Staatsbosbeheer. Om 9.30u vertrek vanaf Bellamystraat Terneuzen. Om 12.00u daar weer terug. Plaats: Waterstraat Hulst Organisatie: Jeugdwerkgroep 't Stekkertje van de Steltkluut Contact: Sandra Dobbelaar, 0115-617 113 Meenemen: Waternet, potje, emmertje of bakje. Let op: Vooraf aanmelden. Watervlooien, rugzwemmers, bootsmannetjes, watermijten, muggenlarven. Weet jij nog hoe ze er uit zien? Nee? Dan moetje zeker mee! We gaan scheppen in poelen en sloten van Staatsbosbeheer. PLANOLOGIEVERGADERING Datum: Dinsdag 29 juni 2004 Tijd: 19.30 uur Plaats: Walstraat 7, Terneuzen Contact: Adri Paauwe, 0115-432187 2

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 2004 | | pagina 4