AGENDA EN EXCURSIES DECEMBER 2004- JANUARI 2005 Een overzicht van alle activiteiten op het gebied van natuur en milieu in Zeeuws Vlaanderen is opge nomen in de brochure 'Natuur en Milieuactiviteiten Zeeuws Vlaanderen 2004', welke bij het aprilnum mer van de Steltkluut is meegezonden. Zie ook de internetpagina van de Steltkluut: www.Steltkluut.nl. Voor algemene informatie over of ideeën voor excursies of activiteiten: Marianne Lundahl 0115-482048 of Marian Langeveld 0115-648432; email: excursies@steltkluut.nl WERKEN IN HET LANDSCHAP: WERKDAG OP DE BIOBOERDERIJ DE WASSENDE MAAN (B) Datum: zaterdag 4 december 2004 Tijd: 8.30 uur Plaats: verzamelen bij de werkplaats Walstraat 7 in Terneuzen Contact: Lucien Calle, 0115-617416 Let op: aanmelden uiterlijk vrijdagavond 3 december tussen 19.00 en 21.00 uur bij Lucien. Ook dit jaar gaan we weer terug naar het Vlaamse platteland, waar we gaan helpen met het wilgen- knotten, het aanplanten van fruitbomen en een haag. in verband met de reistijd vertrekken we een half uurtje eerder, om 8.30 vanaf de Walstraat in Terneuzen. Aansluiten kan ook vanaf de grensovergang bij Zelzate. Voor de catering en een efficiënt vervoer is het van belang dat iedereen zich tijdig opgeeft. Deze dag zal wat eten en drinken betreft volledig verzorgd zijn. Misschien toch een boterhammetje voor onderweg? BEHEERSWEEKEND VELUWE Datum: vrijdag 10 t/m zondag 12 december 2004 Contact: Lucien Calle, 0115-617416 Let op: aanmelden uiterlijk vrijdagavond 3 december tussen 19.00 en 21.00 uur bij Lucien. Dit najaar gaan we weer met een ploeg naar de Veluwe. We vertrekken op vrijdagavond 10 december, zo rond 19.00 uur en zijn dan zondagmiddag (aan het eind van de middag) 12 december weer terug. We gaan verder met het natuurvriendelijk bosbeheer, in het bos van Hattem. Er zijn weer allerlei klus sen, zoals het aanplanten van veel bomen en struiken, het vellen van Amerikaanse vogelkers en ande re exoten en het maken van houtrillen. En natuurlijk is er iedere dag ruimte voor ontspanning. Als het weer het toelaat, werken we zowel op zaterdag als op zondag tot de middag. Daarna is er tijd voor excursies, wandelingen en allerlei spelletjes. Dus iedereen die niet bang is om eens flink de handen uit de mouwen te steken, en die van wat gezel ligheid houdt is welkom. We kunnen met een ploeg van circa 12 mensen daarheen gaan. Wie meewilt moet zich even opgeven bij Lucien. Geef daarbij even aan of je eventueel zelf kunt rijden en of er men sen met je mee kunnen rijden. NAJAARSLEDENVERGADERING MET ALS THEMA: GANZEN IN ZEEUWS VLAANDEREN Datum: dinsdag 14 december 2004 Tijd: 19.30 uur Plaats: de Halle, Axel Contact: Adri Paauwe, 0115-432187 Zie uitnodiging pagina 24 A TOUR DE CANS TOUR DE GANS MET DE GANZENTELLERS VAN DE STELTKLUUT Datum: zaterdag 18 december 2004 Tijd: vanaf 10.00 uur Plaats: Westdorpe-Noord in de Autrichepolder langs het kanaal Gids: Marco Knipping, 0115-477419 Oost Zeeuws Vlaanderen is bij uitstek een ganzenland. Door het gunstige klimaat, de strategische lig ging ten opzichte van de trekroutes en een juiste combinatie van slaapplaatsen en voedselgebieden, pleisteren in de winter (en zomer) bij ons indrukwekkende aantallen ganzen, zwanen en smienten. 2

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 2004 | | pagina 4