Colofon Inhoud De Steltkluut Uitgave van Natuurbeschermingsvereni ging "De Steltkluut" verschijnt 4x per jaar. Overname is toegestaan, mits bronvermel ding. Auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Contributie 2012 20,00 contributie, en andere betalingen te voldoen door overmaking t.n.v. Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut,Terneuzen Rabo Axel/Terneuzen rek.no: 13.66.05.540 Voor België: PCR: 000-1666970-25 Adresgegevens: Postbus 319,4530 AH Terneuzen www.steltkluut.nl info@steltkluut.nl Contactadressen Werkgroepen Planologie A. Paauwe G.v.d. Nissestraat 48,4532 AE Zaamslag Vogels A. Wieland Liniestraat 13,4561 ZS Hulst 0114-317026 Landschapsbeheer Bomen L. Calle Walstraat 7,4531 ED Terneuzen 0115-617416 Planten P. Maas Rembrandtlaan 11,4532 HPTerneuzen 0115-617004 Insecten J. de Bakker Past. Willemsstraat 5,4586 AJ Lamswaarde 0114-690482 Jeugd van 6 tot 12 jaar M. Spruyt Notendijksepad 2,4583 SZTerhole 0114-314280 Jeugd vanaf 16 jaar S. Dobbelaar Walstraat 7,4531 ED Terneuzen Steltkluut In de schijnwerper Honingbijen en solitaire bijen Veldwaarnemingen Visatlas in de maak Zeeuwse Vogelaarsdag 2012 Een actie voor de Knautiabij Slakkeninventarisatie Bloemdijken in Zeeuws- Vla. Zonder gif? 2 3 4-6 6-7 7 8-9 10-13 13-14 15 16-17 1 2 3 4 6 7-8 Schelpen Toveren metBladpootwants Een griezelig dier Bomen, bos en dieren gewoon mooi Vroege vogels De libel (onder de loep) Bestuur: A. Paauwe, voorzitter voorzitter@steltkluut.nl L. Calle, secretaris secretaris@steltkluut.nl 1/1/. Wisse, penningmeester penningmeester@steltkluut.nl Leden K. Rijk, R. Goossens, R. Kregting Redactie: redactie@steltkluut.nl Website: webmaster@steltkluut.nl Bas de Maat Excursies: excursies@steltkluut.nl Verenigingsruimte: Walstraat 7,4531 ED Terneuzen 0115-61 74 16 openingstijden: woensdag 10:30-17:00 uur zaterdag 10:30-16:00 uur ISSN 1875-1385 Uiterste inleverdatum voor de kopij: 01 -08-2012 AnpnHa

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 2012 | | pagina 1