Colofon Inhoud Vs1 De Steltkluut Uitgave van Natuurbeschermingsvereni ging "De Steltkluut" verschijnt 4x per jaar. Overname is toegestaan, mits bronvermel ding. Auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Contributie 2012 20,00 contributie, en andere betalingen te voldoen door overmaking t.n.v. Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut,Terneuzen Rabo Axel/Terneuzen rek.no: 13.66.05.540 Voor België: PCR: 000-1666970-25 Adresgegevens: Postbus 319,4530 AH Terneuzen www.steltkluut.nl info@steltkluut.nl Contactadressen Werkgroepen Planologie A. Paauwe G.v.d. Nissestraat 48,4532 AE Zaamslag Vogels A. Wieland Liniestraat 13,4561 ZS Hulst 0114-317026 Landschapsbeheer Bomen L. Calle Walstraat 7,4531 ED Terneuzen 0115-617416 Planten P. Maas Rembrandtlaan 11,4532 HPTerneuzen 0115-617004 Insecten J. de Bakker Past. Willemsstraat 5,4586 AJ Lamswaarde 0114-690482 Jeugd M. Spruyt Notendijksepad 2,4583 SZTerhole 0114-314280 Steltkluut In de schijnwerper Natuurwerkdag 2 Voorjaars en Najaarsvergadering 3 Waarnemingen 4-5 Monumentale boom 6-7 Birdwatch 2012 7 Kustgebonden bijen 8-10 Zonnepanelen aanschaffen 10-11 Statistiekenwaarneming.nl 12-13 Natuurwerkdag 14 Genieten van de natuur 15 Agenda 16-17 t Stekkertje Schurk in de nacht /tekening 1 vruchten en zaden 2-3 De eekhoorn 4-5 Er gebeurt meer dan je ogen zien 6 Wat een muizen 7 Bestuur: A. Paauwe, voorzitter voorzitter@steltkluut.nl L. Calle, secretaris secretaris@steltkluut.nl 1/1/. Wisse, penningmeester penningmeester@steltkluut.nl Leden K. Rijk, R. Goossens, R. Kregting Redactie: redactie@steltkluut.nl Website: webmaster@steltkluut.nl H. Hamelinck, Bas de Maat Excursies: excursies@steltkluut.nl Verenigingsruimte: Walstraat 7,4531 ED Terneuzen 0115-61 74 16 openingstijden: woensdag 10:30-17:00 uur zaterdag 10:30-16:00 uur ISSN 1875-1385 Uiterste inleverdatum voor de kopij: 01 -11 -2012

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 2012 | | pagina 1