Aan de rand van Het Eiland Clara Dekker (Axel, 1951) woont bij het Groot Eiland en is bij het gesprek dat ik met haar heb nét een week met pensioen. "Ik was doktersassistente. Eigenlijk ben ik ver pleegkundige." "Ik ben even weggeweest voor mijn opleiding in Vlaardingen. Maar weer teruggekomen en sinds 1973 woon ik hier. Martin en ik hebben twee dochters en een zoon. Die alle drie nog in Zeeuws-Vlaanderen wonen en werken. Martin heeft hier een agrarisch bedrijf." Van een stuk weiland hebben we een sier- tuin gemaakt, met bossen als windvanger. Het is hier eigenlijk een mengeling van agrarisch en natuurlijk, die geven elkaar een hand.'tlsqua planten een heel gewone tuin, zeg maar huis tuin en keuken. Wel bijzonder is dat er sinds een jaar of vijf orchideeën in staan. Toen de dijk bij Hoofdplaat opnieuw werd aangelegd lag daar alles overhoop. Ik heb toen van iemand een paar bolletjes ge kregen. Dat zijn nu die orchideeën gewor den, wat eigenlijk ongewoon is, want het is hier erg zware grond, zeeklei. De natuur, dat is het Groot Eiland. In 2010 is de teeltlaag verwijderd en zijn bossen ingeplant en paden aangelegd. Het is er niet tot weinig belopen, prachtig. Er is vier keer per jaar een excursie via de Steltkluut, echt de moeite waard. Vroeger hadden we nog een stukje weiland op het Groot Eiland, waar een paar koeien graasden. Daar stonden bijzondere planten. Zelfs Peter Maas is er nog komen kijkgruNu staat er daar alleen nog riet. Om heTEjland heen liggen verscheidende kcekeSlwaaronder Den Auwel, Het Eiland 2015 is particulier bezit en is mede door de lage ligging (waardoor agrarisch gebruik onaan trekkelijk is) ontstaan. Ook door de inundatie is het tijdens de laatste inpoldering van de Riet en Wulfsdijkpolder in 1789 als een uniek stukje zoetwatermoeras gebleven. Er is tot 2011 agrarische bedrijvigheid geweest. "Hoe ik in contact gekomen ben met de Steltkluut? Martin zat voor de ruilverkaveling in verschillende commissies. Zo kreeg hij te maken met "de natuur". Hij ging ook af en toe naar de planologiewerkgroep. Je moet proberen in gesprek te blijven met elkaar, als landbouwers en natuurmensen. Mijn eigen contact met de Steltkluut is óók zo langzamerhand gegroeid. Ik heb vogels, bomen en planten altijd leuk gevonden. En ben me daar meer in gaan verdiepen. Zo heb ik de IVN-natuurgids cursus gedaan. Vorig jaar kreeg ik een uitnodiging voor een cursus determineren van de plantenwerkgroep. Daar heb ik aan meegedaan, erg interessant. Als ik kan blijf ik er actief." "De Steltkluut als vereniging vind ik erg leuk. Je komt er gelijkgestemden tegen, met de zelfde interesses. Ze doen goed werk. Het idee van Bram van natuurwandelingen spreekt me aan: wandelen in en luisteren naar de natuur. Het blad vind ik goed. Misschien zouden in de agenda ook de activiteiten van de watertoren in Axel vermeld kunnen worden. Mijn boodschap aan de lezers? Ga er lekker op uit en geniet ervan." De boerderij van Clara en Martin ligt aan een (naamloos) pad."Het wordt hier met dat pad en de uitkijktoren steeds drukker. Het pad maakt onderdeel uit van het wandelnetwerk. Mocht iemand informatie daarover willen, kom gerust langs, Hogeweg 25 Hulst." (Bij de VVV is een kaart te koop de titel is langs "Linies en Kreken", rkr.) Op het eind van het gesprek hebben we 't nog even over de vogels die in en om de tuin zitten. Een zwermpje putters hadden we al gezien. Boerenzwaluwen. "De wielewaal zat hier ook in de buurt. In de tuin hebben we een torenvalk en steenuil. Van die putters zei wijlen mijn moeder eens:"Komen die uit een volière?" Voor de foto is het geen enkele moeite een achtergrond zonder bebouwing te vinden. In de verre omtrek is geen woning te bekennen. Landbouw en natuur gaan hier prima samen. Rob Kregting r-3 O in 0 0 O» O» p

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 2015 | | pagina 1