- si - BAARDMANKRUIK J E uit KATS Van de secretaris van "Oud Deventer11, dhr. J.J. van Nijen- daal te Deventer, kregen we de volgende mededelingen: "Afgelopen zaterdag (21 october) bezocht ik in Frechen de "tentoonstelling "Rheinische Topferkunsten tot mijn grote "verrassing vond ik daar onder no. Il8 Bartmannskrug, Frechen, Ende l6.Jh. "Groszer Kugelbauchkrug mit kurzem, engen Hals. Bartmas "ke eines freundlichen Mannes. Urn die Bauchmitte ein "Inschriftenfries: WAN GOT VIL SO 1ST ISII SEILT "(statt: Wan Got wil so ist mein Zil). Zu beiden Seiten "Akanthusblatter neben Rundmedaillons. - Salzglasiertes z. T. engobiertes Steinzeug. H. 30 cm. ^Frechen, Rathaus, Sitzungssaal" Hiermee is dus m.i, het ba:dr dmankruik je van Kats ook ge- "determineerdwant de boven beschreven kruik heeft het- "zelfde acanthusornament en identieke of vrijwel identieke "portretmedaillons Het verschil tussen "Frechen" en"Keulen" blijft voor mij "nog steeds een moeilijke zaak, daar de producten vrijwel "gelijk zijn. In 1570 worden de pottebakkers uit Keulen "verdreven wegens brandgevaar etc. en zij vestigen zich dan "in Frechen." En een maand later schreef dhr. Van Uijondaal In de catalogus van het Centraal Museum te Utrecht, ""Catalogus van het historisch museum der stad" (1928) "vind ik nog onder inventarisno40l8. Fabriek Frechen: Fragment van een kruik van.bruine verglaasde aarde "met geprofileerden hals en voet, met oor, zoogenaamde "baardman, versierd met een baardman, waaronder twee "rijen medaillons met koppen en bladmotieven. Daartus- "schen een band met opschrift in reliëf: lt:so: "ist:meinSeilWanGot Tweede helft XVIde eeuw: hg 26 cm. "Gevonden bij de afbraak van een gedeelte van het St. "Agnietenklooster (Utrecht Aan bovenstaande zal weinig meer toe te voegen zijn, danken dhr. Van Nijendaal zeer hartelijk. [vil

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1966 | | pagina 2