V E R H A A Lj echt en omstandig gebeukte nissen DE BLOKKADE DER ENGELSCHEN; der GEW1GTIGS TE Tc Middelburc, gedrukt tij C. J O N G K I N D T, BOERDRUKRRR* IN HEt EILAND WALCHERENf CEDUlENDE VAN DE MAAND NOV EMS ER lB«l» TOT DEN TYD DE8, ONTRUIMING DOOR DE FRANSCHEN IN MET »Si>

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1984 | | pagina 1