'I1 VARIA Z E L A N D I AE - Sedert 1961 - VERSCHIJNT ongeveer als kwartaalblad. KOST 10,= per jaar. Men is abonnee voor de hele jaargang. Gelieve t ij d i g op te zeggen. BETALING slechts via de AGROBANK te Goes: Gironummer van de Bank 106.86.35. Rekeningnummer 4-6.16.57.457, ten name van "Varia Zelandiae". INZENDEN VAN ARTIKELEN AAN - C. 3. ChristiaansenVanderbijlparkstr23, Oude lande; of aan - A.A.3. De Boo, 3. Frisostraat 16, Kwadendamme. ABONNEMENTSZAKEN KLACHTEN aan A. De Boo, Kwadendamme; tfn. 01194 - 252. VORIGE JAARGANGEN: volledig uitverkocht. OPLAGE: 140 exx. ISSN 0166-2546. -1- e - 2 3 9 s. 3 O 2 ■c *5 '-5 '-3 S K3 e I jj 2 J 2 '■32<2<S&c 3 2^-ii S.2-2»2 V5>0 VO h. K.CO «O 0^3 M T3 u Z.Q - ft v n €j o c S O v»

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1984 | | pagina 2