d£ -troepen ouur.de tot 1833 h L 1 ZEEUWS JAARTALLEN&OEK IN PRENT XXX1 Toen -i-yoisNs de qelgische opstand in i$3o een poging WERD GEDAAN OH ZÉÊüWS - VLAANDEREN EN DE STEDEN HULST EN OQSTBÜRG DAAR- 8y TE BETRfeKXE-Nj WERJD DIT VOORKOMEN DOOR. EEN STERKE MACHT, OM L AANVALLEN VAN BELGISCHE ZlyDS Op TE VANGEN EN AF te SLAAN dit paraat HOOOEN VAN IN I3&1 BRANDDE DE KERK /N westkapelle af. de tdrên daaren tegen BLEEP OVBREINO- DEZ.G DOET NU DIENST ALS VUURTOREN HET BOUWWERK DATEERT VAN DE vyfTlENDE EEUW i Z.ELFS IN Is DE TOREN TVDENS HET OORLDSSGEWCLD GESPAARD gte bleven JN \8$I4 WERD E£N TELG UIT EEN OUD CHIRURGyNS GESLACHT geöoreni ANToNy de puyt Hy werd later ^Gepatenteerd heelmeester"en SCHyNT ZEER KUNDIG GEWEEST TE xy^J. DOOR -X.yN DRAMk'ZUCHT WERD #OOKT6R 3>£ PüUT* EEN SCHANDVLEK VOORDE Mr- DJ SC HF WERELD. ER ZYN ONTELBARE LEGEN DARISCHE VERHALEN OMTRENT ZylU BEKWAAM HEID IN OMLOOP. >g XXX IN 1852. WÉRD TC HrtNSWfÉRT OE EERSTE rPADE GESTOKEN VOOR HET KANAAL DOOR ZUI0-BEV6LAND DOOR OE VICE-PRESIDENT VAN DE AANNEMERSMV TWOS HUTCHlNGS fcCCO te Londen, het werk KWAM NA ALLERLEI ytfj - - FINANCIËLE tegen - -SLAGEN £N MET VALLEN EN OPSTAAN E/NDELyk /N lóéét GEREED fN JANUARI VAN DIT UAAR KOCHT DE heer antonie VAN hoboken u»t Rotterdam os ambachts- HEERLyKHEID BAARLAND EN OUDE- LANDE VAN MR. JACOBUS &AKKÊR, EVENESMS UIT ROTTERDAM VOOR ZEGGE EN SCHRyVE f6FS3^=- DE 7OE OKTOBER IS^S WERD TE DORDRECHT JAN MORKS GEBOREN.Op A^ARIGE LEEFTYO v/ERD f+y KAPELMEES TER BV DE MIDDELBURGSE SCHUTTER^ LATER HET STEOELVK MUZIEKKORPS Hy GAF VAAk CONCERTEN IN DE MUZIEKTENT OP HET MOLENWATER. HET REPERTOIRE. BE VATTE O.A. MARSEN, OUVERTUREN UITOpERAi balletmuziek enz. Hy kom poneerde o.m. EEN KLEPPERMARS EN KlNDEROAfMSEN W.O. DE BEKENDE ZEEUWSE KLOMPENDANSOOK HET ZEEUWSE VOLKSLIED VAN D.A.pOLDERHAMs) 15 DOOR HEM VERKLANKT. Hy OVERUSED 7FEBR I0A4.OPHKT" MOLENWATER BEVllsfDT ZICH "3tyN BORSTBEELD IN BRONS* H«OFO V.O.SCHOOU "T€ 5 6RAV6NPOUOCR. -o^et-L. i^3£}

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1984 | | pagina 7