-40- INHOUD van jaargang XX., nummer 4 ckt. ïsey paQi U de Hoesse Mart Br. A. Vermeule 21 gastelen (bergjes) A. De Boo jan den ouuen en den nieuwen tied P. Boudens Het r.k. ziekenhuis fee Goes P. Boudens 29 Zseuws jaartellenboek in prent C.O.Christiaansen 30 l/an A tot Z (Zdbev klederdr) A, De Boo - - Door o.a. enige ziekenhuisopnames zijn we deze keer te laat om te kunnen finishen in 1984. Onze goeie wensen voor het jonge jaar zijn er niet minder omi moge 19Q5 een GOED GAAR voor U zijn in elk opzicht' Jaargang XX lijkt mager met zijn 40 pag.; we begonnen ech ter met een drievcudig nummer over Walcheren in 1B13 en dat nummer was tegen de 50 pag. groot. Er zijn 145 abonnees. De "eeuwige" strijd om het abonnementsgeld te betalen gaat dus weer beginnen. Oris abonnees betaalden al Mogen we ook Uw betaling snel tegemoetzien? OPZEGGING liefst PER OMMEGAANDE 1 Als alle kosten van 1980 t/m 1984 gemiddeld met 20 stegen, dan begrijpt U wel, dat cadeau-abonnementen in 1985 NIET MEER kunnen bestaan. Graag dus Uw betaling I O CM KN ON i1 rH O H EH ctf CO Xi H O CO

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1984 | | pagina 12