varia zelandiae - Sedert 1961 - VERSCHIJNT ongeveer als kwartaalblad. KOST 10,= per jaar. Men is abonnee voor de hele jaargang. Gelieve t ij d i g op te zeggen BETALING slechts via de AGROBANK te Goes: Gironummer van de Bank 106.86.35. Rekeningnummer 46.16.57.457, ten name van "Varia Zelandiae". INZENDEN VAN ARTIKELEN AAN - C.J. ChristiaansenVanderbijlparkstr23, üudelande of aan A.A.3. De Boo, JFrisostraat 16, Kwadendsmrne ABONNEMENTSZAKEN KLACHTEN aan A. De Boo, Kwadendamme; tfn. 01194 - 252. VORIGE JAARGANGEN: volledig uitverkocht. OPLAGE: 140 exx. ISSN 0166-2546. -21- Ni de Hoesse Mart" Jeugdmemorie) De Hoesse Mart is t'r ielke weke, diessendags, en dan ïtêê d'r vee krêemen mie van aolles, mae toen a 'k kleine uas, kenden ik "De Hoesse Mart" beter as de kermisse in Goes lp 't aende van ahustus. Vee maensen van de durpen gienge ni stad voe die keTmisse, li den eesten of den lesten diessendag. En dan rno je nog 'mete, dat 't 'n êêle toer was om in de stad te kommen. Ik dienke, da'k 'n paer jaer ni schole gieng, da'k mie moeder mee mocht ni stad ni de kermisse. Dan wier d'r 'n boereweêgen, 'n menwêêgen, in-espanne en zoo'n wêegen ao Jan Koens uut d'erberge schuins tegenover de Romse kerke, wir a noe Rentmeester weunt. Dan mos je j'n eigen van tevoren opgeve; dan kon je den eesten of.den lesten diessendag mee. En ja 6or, 't was wee zovarre en op den lesten diessendag konne me mee en de wêegen die ree: de gröote maensen op de banken en de guus op de boom, soms mie je bêênen 'r olf 'uut. 'n Gebeurtenisse En me reje ni s-Gravenpolder, zo verbie 't Moggekot en de Mooie Steek en di kortbie weunden 'n boereveintje, 'k geloove op Schootjeszanwegt, die 'n êêle rêeste zuivere knoppen op z'n vestje ao. Dan kwieme me op s—Gravenpolder en di iewe me stille en ■me stapten uut de weêgen en gienge in 'n erberge. De vein- ters dronke bier, de vrouwlienen zoeten drank en de guus 1 'tt glas kwast van vuuf cent. Da's nie diere, mae 't is ok 78 jaer eleei 'Me stapten wee in en dan goeng 't de Hoesse Streete op en ni nogga 'n eêl stuitje ersj t' aen, kwêême me in de ofspannige "Boomstede" de maensen zeie: "Bommestee". Dat was een groot boerecafé en di achter was een groöte boereschure mie 'n paerestal en di kon 't paerd van Jan Koens ok iri. Voe fesoen mos je di ok wat orient<e en de paeren krege ok t' eten en te drienke. Je kon d'r ok fietsen litte bewaere. En dan mosse me eventjes." wachte op 'n ueegen van Kwiddamme, wan di kwêêm een zuster van moeder mie mee.Die weunden op 't Langeweegje en die was etrouwd mie Stien Boetense.

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1984 | | pagina 2