-22- En a dis dsn eindelienge ekornma was, stapten me deur de l/oorstad over de brugge deur de Ganzepoortstrêête ni de Kerkstreete en di kon je bie ielken bakker terechten om 'n lekker broodje te eten. Ik wete nog goed, dh moe Doane gaeren n.pilkbroodje at. En moeder en moe Doane mae prate over Kwiddamrne, wan aolletei oa ze nog op Baerland eweund: moeder op (de hoeve) "Deli" en moe Doane bie Dan Friem op de (hoeve) "Phoenix". En dan kuêême ze ni Kwid damrne ni de kerke en.moeder liet aoltied "den goeiendag" doe sn der moe Meriete die etrouwd ewist was mie Kees Geus, êên van de wêêgenmêêkers van Kwiddamrne. A me bie dien bakker wat egeten oa, moeder ao d'r Dikke- miene oo en ikke a lank a, dan gienge me ni de mart en di was dan de kermisse. Ik bin wae ier en deer in ewist, mae ik wets nie mi in waffere spullen, 'k Uete nog wae, da'k mie nom Pier, die a ok op de mart kwêêm, mee mocht in de cinema en di weet ik nie vee van, mae wè, dat 't êêl aard goeng: ze liepe aollemille toch zö aard! Dan goenge me nog ni de Bêestemart en di weunden Kaufmann en 't uuufje noemden.moeder oaltied "Mietje Pot en Panne", wan die kwêêm oaltied 't land in om keukengerei te ver- koooe. En a me dan tegen den êêvend aollemille doodmoeë Were,, dan was 't tied om mie de wêêgen wee nir uus te geen. Dan wazze d'r wae is bie, die an 't ziengen gienge! Op s-Gravenpolder wier d'r alt ehouwe, wandi was 't ok kermisse en in 'n erberge vlak bie d' ouwe kerke wier d'r edanst en di draaiden ze dan ok nog is rond en dan nir uus, wan 't wier ci lêête. 't Uas a olf elve .a me op 't durp kwêême. Foei zê lêête tuus'. HAAREN Br. ADELBERTUS VERMEULE -23- kastelen Er lijkt wel overdaad te schuilen in de 13ds eeuwse afbeel dingen uan het kasteel "Zandenburg" bij Veere. De prent van 1559 is inderdaad bescheidener, al lijkt dit niet te gelden voor de kapel! Het gaat ons echter voornamelijk over het afgebeelde bergj Het bergje van Zandenburg is minstens zo merkwaardig als^ het bergje ten oosten van het Slot Baarland, uiterst linx= op de gravure "De Ambachts-Heerlyckheyt en 't Huys Baer- landt" van Z. Roman rond 1640. Dat Baarlandse "bergje laten we zien in uitsnede uit de gravure. In Baarland sprak men vocrheen van "Aerenburg"dat zowel Arendsburg als Aardenburg kan zijn geweest. Ter plekke is scherf mate riaal uit de 14de eeuw gevonden.. Net als het bergje van Zanddburg heeft Aerenburg ETAGES en een TORENachtig bouwsel op de top. De bladspiegel van U.Z. jrg XVII, 1981, laat de ruïne van De Hellenburg in Baarland zien, maar vertoont ook het bergje Aerenburg, met een bouwsel erop al kunnen we daar weinig van maken! Misschien heeft de 19de eeuwse lithograaf er maar wat van gemaakt. De originele gravure uit 1616 geeft ons ook maar weinig houvast. De oude kasteelvorm was hier het bergje, waar een gracht omHeen lag (zie het Zandenburg van Koole Roest); dat bergje was in etages verdeeld of voorzien van een gespira- liseerde opgang (ter verdediging?) en het droeg op zijn top een woongebouw/vesting, het ronde of vierkante donjon. Ue mogen natuurlijk niet beweren, dat alle bergjes dragers van esn vesting warenï er zijn gewoon ook molenbergjes en "stellen" geweest* Een stelle was een drinkplaats, hoog op het schor, ook een bergje dus, voor de schapen. Daar kon ook een schaapskooi bij staan. KUADENDAMME A. DE B00

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1984 | | pagina 3