-32- -33- VAN A TOT Z Deze zomer ben ik gestart met de beschrijving van de Zuidbevelandse Klederdracht van A tot Z. Nu ruim 80 pag A 4 is volgetypt met tekst en bijna 90 pag A 4 voorzien is van tekeningen en foto's of recht streekse copieën en nu ik door wat tegenslag nog niet verder ben kunnen komen dan het trefwoord "Klêeremêêker" dacht ik, dat de lezers van \I.Z. mogelijk hier of daar een handje zouden kunnen helpen. Ieder die een beetje kijk op de zaak heeft, zal weten, dat het boek "Kostuum en sieraad in Zeeland" van 0. de Bree (1967) slechts een algemeen overzicht en de onder linge samenhang der verschillende drachten in onze pro vincie geeft, maar NIET de verschillende drachten uit puttend beschrijft. Ik wil niet beweren, hiertoe voor Zuid-Beveland wel in staat te zijn, maar het lijkt rne dienstig, wat ik in bijna 50 jaar aan realia en gegevens verzameld heb, vast te leggen en te vermenigvuldigen ten behoeve van enkele andere liefhebbers en instellingen Zo zit ik b.v. vast cp wat in het begin van de 19de eeuw een "kappe" was, zowel dienstig voor mannen als voor vrouuen; ik ken niet de volledige beschrijving van een "foolje" falie, een omslagdoek) en ik zou graag meer afbeeldingen zien van een "fool.i1 ëêk" (=faliehaak, de sluiting v.d. falie); kan iemand mij helpen aan de plaat selijke benaming voor de angers" (hangers) aan de "stikken"; kent iemand de naam van het "ollesdoeksje" (=halsdoekje) dat tot c. 1870 in gebruik was; wat is het verschil tussen een "lankrok" (=lange jas) en een "kort- rok"; hoe zag een "schansslubber" er uit precies en hoe een "schobbe"? En zo heb ik de afbeeldingen van een kleine 20 stiksels van "ondervesten" (=vesten), "vesten" (=jassen) en "boenkers" (=winterjassen)maar slechts van een zestal ken ik de kleermaker en van enkele meer ongeveer het jaar van vervaardigen. Heel graag zou ik hiervan meer te ueten komen middels tekening, foto en beschrijving. lilie wil helpen, deze wondere wereld van kunststiksels toegankelijk te maken en te houden? Uit de tekening is meestal wel af te lezen, hoe de kleer maker zijn stiksel in het laken stikte. Natuurlijk hadden de andere regio van Zeeland ook haar aparte kunststiksels. Daar zou ik in W.Zo wel een plaats voor kunnen inruimen, maar voor mijn "studie" kan ik al leen Zuidbevelandse stiksels gebruiken. Nog zo'n "eeuwig" terrein zijn de afbeeldingen op de houten/benen/glazen "boereknoppen"Daar heb ik zelfs nog niet een begin van een begin kunnen makenl De eerste 100 verschillende hebt u zó te pakken als u er een beetje achteraan zit. Voor tekening en datering houdt zich heel erg aanbevolen A. DE B00 Achtersplit VEST c.1950

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1984 | | pagina 8