inmiddels terpachtig opgehoogde binnengedeelte. De wal heeft misschien aanvankelijk nog een waterkerende functie gehad. Een krijgskundige bestemming had het terrein toen niet meer. Ofschoon het laatste woord over de Zeeuwse en Vlaamse burgen nog zeker niet is gezegd, mogen we er met enig voorbehoud toch wel vanuitgaan dat de ringwalforten in onze streken in de tweede helft van de 9de eeuw zijn aangelegd niet door de Noormannen, zoals wel werd verondersteld, maar tegen hen. Mogelijk hebben de Denen het verdedigingssysteem zo doeltreffend bevonden dat zij het type vestingwerk in eigen land hebben geïntroduceerd De burg-plaatsen in de provincie Zeeland Burgh, Domburg, Middelburg, Souburg, Oostburg, Aardenburg; tek. R.O.B. 51

Tijdschriftenbank Zeeland

Walacria | 1989 | | pagina 53