Hijsen in Middelburg, een verhaal over oude stadskranen en een breedte van 1.02 m. Zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van de kraan was een kraanarm. Hiermede kon met vier man een last van 1000 kg worden gelicht. Tot in verre landen was de kraan bekend, want in sommige handelsdocumenten werd bepaald, dat het schip moest terugke ren 'a la crane'Deze aanduiding was synoniem voor de Antwerpse haven. De eerste voorganger van deze kraan werd al in 1263 vermeld en diende voornamelijk voor de afhandeling van wijnen. Dat gold ook voor de in 1369 gebouwde kraan, die de eerste moest vervangen, en die nog aan beide zijden, zoals gebruikelijk, een treerad had. De drie genoemde kranen waren steeds gelegen op een landtong of aen- werp. aenwerf aan de Schelde. Eén van de veronderstellingen voor de oor sprong van de stadsnaam 'Antwerpen' is de plaats van deze kraan. De nieuwe kraan 1546) werd op dezelfde landtong gebouwd, maar de oude kraan bleef nog een paar jaar dienst doen. De plaats was goed gekozen, aan een mui, die bij laag water nog voldoende diepte had voor de schepen. Een mui is een verdiepte stroombedding tussen twee zich vernauwende oevers, een verschijnsel dat zich dikwijls bij zeearmen en riviermondingen voordoet. De namen Arnemuiden, in de monding van de Arne, en St. Anna ter Muiden verwijzen hier naar. Gerecht en gericht rond de stadskraan Een zekere Jan van Polen werd op 4 augustus 1481 door baljuw, burge meesters en schepenen van de stad Middelburg veroordeeld tot een merk waardige straf. Hij had 'zekere rebellicheit en ribauderie' (bandeloosheid) bedreven en werd veroordeeld 'tot desen simpele correctie', zoals in het vonnis staat. De eenvoudige correctie bestond uit het 'doen hangen aan de 108 Artist impression van het kraanhoofd te Antwerpen, 1564, met links de nieuwe kraan (uit 1546) en rechts de oude kraan van vóór 1263. (Antwerpsche Tydinghen jrg. 10 (1989) nr. 4).

Tijdschriftenbank Zeeland

Walacria | 1995 | | pagina 110