Over de auteurs Kees Bos, geograaf. Dr. C.A. van Swigchem. emeritus hoogleraar Vrije Universiteit, geschie denis van de bouwkunst. Van 1961 tot 1976 werkzaam bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. A.H. van Dijk. oud-huisarts te Vlissingen. G.C. Trimpe Burger-Mekking, neerlandica. C. Sanderse, oud-bloemist te Middelburg. Drs. Anton van Haperen, stafmedewerker Staatsbosbeheer, regio Deltagebied. 133

Tijdschriftenbank Zeeland

Walacria | 1995 | | pagina 135