Bert Teunis rners, waarvan het laatste een gecombineerd - verloren ging in het faillis sement van Van den Berg. dat mede veroorzaakt werd door uitblijvende subsidies in het kader van het opknappen van monumenten. Buiten de aan winsten in zijn bibliotheek hield Bert een aanzienlijke financiële kater over aan het Merlijn-debacle. Over dat laatste sprak hij niet met anderen. Zeeuwse Encyclopedie In hetzelfde jaar van dat debacle zagen de eerste twee delen van de Zeeuwse Encyclopedie hel licht, het derde en laatste deel kwam in 1984 van de pers. Een gigantische prestatie van de commissie voor de encyclo pedie van de werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Dat het in 1965 reeds gelan ceerde idee uiteindelijk gerealiseerd werd is voor een groot deel te danken aan de kennis, het organisatietalent en de inzet van Bert Teunis, die beroepshalve wist wat het betekende om zo'n uitgave voor elkaar te krij gen. Eigenlijk leek het project in het slop te geraken totdat Teunis in zeke re zin als eindredacteur het voortouw nam en samen met de inzet van de andere commissieleden in drie-en-een-halfjaar tijd deel I uit kon brengen. Op 24 maart 1982 werd het eerste exemplaar door Teunis in de statenzaal overhandigd aan de toenmalige Commissaris van de Koningin, dr. C. Boerden. Na Van Empel en Pieters' Zeeland door de eeuwen heendat de Zeeuwse geschiedenis tot ongeveer 1800 beschrijft, was er geen stan daardwerk over de Zeeuwse geschiedenis verschenen, terwijl met name in de laatste decennia er zulke grote veranderingen in Zeeland te signaleren vallen. De Zeeuwse encyclopedie heeft als naslagwerk een grote betekenis voor wie zich met de historie van deze provincie inlaat. Bij de aanbieding op die 24ste maart schetste Teunis de grote moeilijkheid om vanuit het niets aan een dergelijke encyclopedie te werken. Hij riep daar dan ook de gebruikers op om omissies te melden, aanvullingen voor te stellen. Hij had beslist voor ogen dat een tweede druk nodig zou zijn om de encyclopedie te vervolmaken. Het is jammer, dat het er niet van kwam. Omdat lange tenen net zo bij de Middelburgse folklore behoren als de Lange Jan, zoals Teunis het in zijn aanbiedingstoespraak noemde? Zeeuws Tijdschrift In 1991 zegde Teunis zijn lidmaatschap van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen op. De aanleiding was het schisma dat leidde tot de breuk met het Zeeuws Tijdschrift en de oprichting van het nieuwe genootschapstijdschrift Zeeland. Na zijn overlijden heeft Zeeland hem meer geëerd dan het Zeeuws Tijdschriftwaarvan Bert Teunis mede redacteur was gebleven. De eindredacteur van het Zeeuws Tijdschrift meende te kunnen volstaan met de herplaatsing van een artikel over de 12

Tijdschriftenbank Zeeland

Walacria | 1995 | | pagina 14