Een kaai van negen huizen want in karakter aan veel 18de- en I9de-eeuwse gevels aan de Middel burgse kaaien. De aanblik van de Dwarskaai in 1940 N.B. bij het aanduiden van de huizen maak ik gebruik van de in 1808 inge voerde wijkletters annex huisnummering. De Dwarskaai maakte deel uit van wijk G, en had daarin de no's 105 tot en met 113 (vanaf de Dam. het hoekpand Rouaanse kaai meegerekend). De aanblik van het kaaifront anno 1940 zal niet veel hebben verschild van die uit het begin van de 19de eeuw. In Middelburg werd al vroeg in de 18de eeuw een horizontale afsluiting van de gevel geprefereerd boven een 'trap' of een 'klok', ook voor smalle huizen. Die in de 18de en 19de eeuw algemeen in zwang gekomen lijstgevel overheerste ook aan de Dwarskaai. Het huis G 108 leverde een prachtig voorbeeld op uit de rijke periode van de 18de eeuw. Van de overige huizen vertoonden de nummers 105, 106, 107, 109, 111 en 113 'rechte' gevels van eenvoudiger aard. Al die lijstge- vels met grote vensters hadden hun ontstaan te danken aan een of meer verbouwingen, waarbij een uit het eind van de 16de of het begin van de 17de eeuw stammende geveltop kan zijn gesneuveld. Overzicht van de Dwarskaai van west naar oost. Geeft de situatie van 1940 weer. (Foto D.P. Cornelisse). Het bijzondere van het rijtje van negen huizen was evenwel, dat twee pan den tot aan de verwoesting in 1940 nog goeddeels over hun oorspronkelij ke gevel uit omstreeks 1600 beschikten: G 110 ('Rotterdam', later ge naamd 'De Salamander') en G 112 ('In de Steenrotse'). Die twee hadden een specifieke betekenis voor de geschiedenis van het Middelburgse woonhuis. Overeenkomstige voorbeelden, uit dezelfde bouwtijd en van 26 4

Tijdschriftenbank Zeeland

Walacria | 1995 | | pagina 28