7 I «fé n kaai van negen huizen eenvoudige lijstgevel, twee traveeën breed en drie lagen hoog, met de voordeur - oorspronkelijk zelfs twee voordeuren, aan elke kaai één - pre cies op de hoek. Een koekkoek boven de console-lijst gaf licht aan een zol der in de kap. G 113 was verstoken van erf of tuin zodat het, gerekend naar 19de- en 20ste-eeuwse Middelburgse begrippen, geen bijzonder aantrekkelijke wo ning opleverde. In de 19de eeuw was het huis kantoortje voor de Rotter damse boot met een apart boven-woninkje en tot 1940 is dat zo gebleven. Merkwaardig genoeg bleef het gespaard bij de brand. Het heeft evenwel het veld moeten ruimen omdat het bij de planning van de wederopbouw gold als sta in de weg. De idee was om de rooilijn van het weer op te bou wen gedeelte van de Rouaanse kaai naar achter te leggen ten behoeve van een betere verbinding met de Rotterdamse kaai en - verder gezien - de Veerse weg. Die 'correctie' is inderdaad toegepast en in verband daarmee is G 113 afgebroken. De kaaigemeenschap Bij de wederopbouw was de Dwarskaai een van de laatste gaten die gedicht werden en op de nieuwe kaai herinnert niets aan de oude verkave ling. Geen van de oorspronkelijke bewoners is teruggekeerd. Na de brand van 17 mei 1940 zijn ze op heel verschillende plaatsen terechtgekomen. Hun woongemeenschapje behoorde voorgoed tot het verleden. Overigens gebiedt de eerlijkheid te erkennen dat het rijkelijk overdreven is 53 D

Tijdschriftenbank Zeeland

Walacria | 1995 | | pagina 55