Hardnekkige misverstanden rond de bevrijding van Walcheren A.H. van Dijk Inleiding Gedurende de laatste vijftig jaar is men voortdurend blijven terugkijken naar de Tweede Wereldoorlog, en uit een behoefte om toch af en toe met wat 'nieuws' te komen probeerde men telkens andere aspecten onder de aandacht te brengen of, als dat niet lukte, voegde men domweg verzinsels toe. Een voorbeeld van zo'n verzinsel is D-Day, de invasie in Normandië op 6 juni 1944. Een vindingrijke geest bedacht dat D-Day Decision Day bete kende (de dag der beslissing) en zo'n vondst wordt dan onmiddellijk door anderen nagepraat. D-Day betekent gewoon: de dag met een grote D. zoals wij in onze taal het uur U zeggen. D-Day voor Walcheren is 1 november 1944. D+l staat voor 2 november en D-l voor 31 oktober. Op D+5 werd Middelburg bevrijd en op D+7 kwam er een einde aan de Duitse weerstand op Walcheren. En verder ontdek je steeds vaker dat elementen uit de Tweede Wereldoor log uit hun verband worden gelicht en worden gebruikt om de eigen ideo logie te ondersteunen. Zo is er niets mis met de gedachte 'Tegen racisme en discriminatie', maar het is een misverstand om te denken dat het een strijdkreet uit de Tweede Wereldoorlog is. Ramp of bevrijding Het begrip Bevrijding is natuurlijk een verschrikkelijk cliché waarbij beel den opdoemen van militaire colonnes, die een stad binnentrekken. Langs de route vlaggen en juichende mensen met bloemen en oranje. Burgers, die op voertuigen klimmen en zo meerijden in de triomftocht. En er wordt gelachen, gekust en geknuffeld. Maar op Walcheren was dat beslist anders. Toen in Vlissingen. na een beschieting met 40.000 granaten en drie dagen straatgevechten, de vlag op de Sint Jacobstoren verscheen, zeiden de paar duizend burgers die nog in de stad waren gebleven tegen elkaar: "Laten we het er maar op houden dat we nu bevrijd zijn." En de vlag hing een week halfstok vanwege de vele slachtoffers en de schrikbarende verwoestingen. Probeert u het zich eens voor te stellen! De dijken zijn doorgebroken, het eiland staat onder water, de grond is voorjaren verpest, tienduizenden bur gers zijn op de vlucht, velen zijn alles kwijtgeraakt, en de toekomst is onzeker. Wordt Walcheren herbouwd of wordt het aan de zee prijsgege- 60

Tijdschriftenbank Zeeland

Walacria | 1995 | | pagina 62