Hardnekkige misverstanden rond de bevrijding van Walcheren Maar het liep heel anders. De geallieerde doorstoot kwam langs onze zuid grens tot stilstand wegens logistieke problemen. De opmars lag ver voor op het tijdschema en de aanvoer van militaire voorraden vanuit de kunst matige havens in Normandië haperde. Bovendien waren de bevoorradings- lijnen tot het uiterste opgerekt. Het was duidelijk dat de geallieerden voor de winterstormen de beschikking moesten krijgen over een grote zeehaven vlak achter het front en nu Antwerpen bij verrassing was ingenomen viel de keus natuurlijk op de onbeschadigde havens van Antwerpen. Alleen werd de toegangsweg nog beheerst door de Duitse kustbatterijen op Walcheren in hun onderkomens van metersdik gewapend beton. Het eerste Canadese leger kreeg opdracht van Eisenhower om de toegang tot de haven van Antwerpen nu zo snel mogelijk vrij te maken, maar de Duitsers onderkenden de ernst van het verlies van Antwerpen en deden onmiddellijk tegenzetten om de geallieerden de toegang tot de haven zo lang mogelijk te ontzeggen en zo tijdwinst te boeken. Het Führerhaupt- kwartier gaf order West Zeeuws Vlaanderen en Walcheren tot vesting te verklaren. Twee divisies moesten zich daar laten insluiten om zich tot de laatste man en de laatste patroon te verdedigen en dat was de reden dat Walcheren en West Zeeuws-Vlaanderen in een slagveld zijn veranderd. De Canadezen krijgen steun West Zeeuws-Vlaanderen werd door de Canadezen op de gebruikelijke manier veroverd. Dat hield in dat ieder dorp of gehucht eerst in puin werd geschoten, waarna de soldaten uiterst voorzichtig, voetje voor voetje, oprukten, want ze waren erg zuinig op hun manschappen omdat de verlie zen vanuit Canada nauwelijks werden aangevuld. Brugge werd op 4 september bevrijd en Knokke pas op 3 november, dat betekent twee maanden strijd voor een afstand die je met de auto in een kwartier kunt rijden. Het resultaat was een enorme schade en grote verlie zen zodat de bevolking van Zeeuws-Vlaanderen nog steeds met zeer gemengde gevoelens aan haar bevrijding terugdenkt. En ten noorden van Antwerpen ging het niet veel beter. De opmars van de Canadezen naar de Kreekrakdam verliep rampzalig en het werd duidelijk dat de gelijktijdige verovering van West Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren hun krachten te boven ging. Gelukkig werd een tweede Britse invasie op Hitiers Atlantikwal voorbereid, ditmaal in Westkapelle, en allerlei marine mensen die al op hun lauweren rustten, werden weer opgetrommeld om een invasiemacht samen te stellen. Met dezelfde commandotroepen en weer ondersteund door het bekende slagschip de Warspite en de monitors Erebus en Roberts als in Normandië. Maar verder natuurlijk alles op een veel kleinere schaal. 62

Tijdschriftenbank Zeeland

Walacria | 1995 | | pagina 64