Hardnekkige misverstanden rond de bevrijding van Walcheren ging liepen de soldaten tot hun middel in het water, een kogelregen tege moet. Heel ongezond, zelfs als je daar alleen maar een natte broek aan over hield om in te vechten. Dit probleem werd door de komst van de Buffalo opgelost. Aan boord van het landingsschip gingen de commando's al in het ruim van de Buffalo. Deze dook van de klep van het landingsschip in het water en kroop op de kant en bracht de soldaten droog naar hun doel. De Buffalo lijkt wel op een tank maar hij is niet gepantserd en maar heel licht bewapend. Bij de oversteek van de 52e Lowlanddivisie van Terneuzen naar Baarland en over de Braakman en bij de landingen in Westkapelle en Vlissingen was de Buffalo voor het eerst operationeel. Hij was zo nieuw dat de Duitsers hem niet kenden, zelfs de geallieerden kre gen hem pas eind oktober om mee te trainen. Gewonde burgers, die door het water uit de kuststrook naar het ziekenhuis in Middelburg kwamen, vertelden dat ze amfibische tanks hadden gezien en die verhalen drongen ook door tot het verzet en tot de Duitsers. En toen de Buffalo's bij verrassing Middelburg binnenreden waren de Duitsers ervan overtuigd dat het amfibische tanks waren en dat ze daar met hun infanteriewapens machteloos tegenover stonden. De Buffalo was de troef kaart in het spel blufpoker tegen generaal Daser. Ik denk dat Middelburg erg dankbaar moet zijn voor deze primeur in de krijgsgeschiedenis. Een stad die bevrijd wordt doordat er landingsboten door de straten rijden. Op dat ogenblik waren alle kustbatterijen reeds door de commando's vero verd zodat de order: verdedigen tot de laatste man en de laatste patroon, niet meer opgevolgd hoefde te worden. Een opgezette Buffalo De bevrijding van Middelburg ging gepaard met veel misverstanden. De Duitsers waren bereid zich over te geven en het verzet seinde dat met de geheime zender naar Goes, omdat de bevrijders van die kant werden ver wacht. Dokter Nauta, de chirurg van het Gasthuis, verkeerde in de overtui ging dat Middelburg voortdurend werd beschoten vanuit de kuststrook bij Zoutelande en peddelde op eigen houtje met zijn kano naar Zoutelande om te vragen met dat zinloze geschiet op te houden en 'door' te komen met amfibische tanks. De commando's beschikten echter alleen over hun hand wapens en konden dus Middelburg niet beschieten en ook de bevrijding van Middelburg was niet hun taak. Hij keerde onverrichterzake terug. Omdat er geen enkele actie volgde op de geheime radioboodschappen naar Goes besloot het verzet koeriers naar Vlissingen en Domburg te sturen. Alleen die naar Vlissingen had succes. De Vlissingse politieagent Van Holst zag kans door te dringen tot het Hoofdkwartier van Brigade generaal Mac Laren op Uncle Beach, die de leiding had over alle operaties op Walcheren. Hij herhaalde het verzoek 0111 met amfibische tanks naar 68

Tijdschriftenbank Zeeland

Walacria | 1995 | | pagina 70