e volksbond-bibliotheek te Domburg 1942 tot 1944 evacueren - veel is kwijtgeraakt. Hij schrijft daarover in zijn memoires: "Maar ik zou niet rustig geslapen hebben, indien ik boeken had verloren. Verloor ik een boek uit het gezicht, dan had ik geen rust voor ik de gebruiker had vastgesteld en dan er achterheen, ongenadig, onver moeid." De bibliothecaris vergeet misschien even dat de omstandigheden in 1940-1945 totaal anders waren dan in 1914-1918. Tijdens de laatste oorlog is de bibliotheek zelfs tijdelijk ontruimd omdat er evacués in moes ten wonen. Bovendien heeft Domburg zwaar te lijden gehad in die oorlog en de mensen hadden wel wat anders aan hun hoofd dan het achterhalen van zoekgeraakte boeken! Terug naar 1918. De belangstelling voor het lenen van boeken bleef groei en, ook doordat er steeds meer zomergasten naar Domburg kwamen. De gang van de familie Romijn begon te klein te worden. Daar kwam bij dat zij zoals zovelen in Domburg, 's zomers hun huis aan badgasten verhuur den, zodat de bibliotheek juist in die drukke tijd gesloten moest worden. Gelukkig kon het bestuur van de Volksbondafdeling in 1920 een kamer huren in de gereformeerde pastorie op de Markt, waar op dat moment de familie Van Antwerpen woonde. De kerk kreeg echter een eigen predikant en weer moest de boekenvoorraad verhuisd worden, nu naar een huisje aan de oostkant van pension Parkzicht, dat eigenlijk direct al te klein was. Eindelijk een eigen bibliotheekgebouw In 1926 was het leed geleden: de laatste verhuizing stond voor de deur! Mejuffrouw C. van den Arend uit de Weststraat bood het bestuur, dat inmiddels bestond uit voorzitter G. van de Putte, secretaris J.W. Schuur man en penningmeesteresse H.J. Vaandrager-Van de Griend, een stukje van haar tuin aan voor de bouw van een 'echte' bibliotheek. Er werd in de zomer in het Badpaviljoen een bazaar gehouden waar Domburgers en badgasten samen netto 885.40 bijeenbrachten. Ook gaven verschillende notabelen bijdragen, variërend van 10.- tot 25,- De gemeente Domburg, het hoofdbestuur van de Volksbond en de Ver- eeniging tot Bevordering van de belangen van de Badplaats Domburg schonken elk 50,-. Er moest nog wel geleend worden. Mevrouw M.J. Schuurman, moeder van de gemeentesecretaris en secretaris van de Volksbondafdeling J.W. Schuurman, leende 1250,- tegen dezelfde rente die de Boerenleenbank in Domburg gaf en onder voorwaarde dat minstens 100,- per jaar zou worden afgelost. Dankzij een legaat van 3000,- van wijlen mejuffrouw C. van den Arend in 1930 kon de laatste aflossing al in de loop van dat jaar plaatshebben. Timmerman P. Janse bouwde, en J. Vreeke schilderde de nieuwe bibliotheek, totale kosten 1447,-. Het gebouwtje, half april 1926 in gebruik genomen, werd een succes! Mevrouw Vaandrager-Van de Griend had veel werk te verzetten: ze ver- 77

Tijdschriftenbank Zeeland

Walacria | 1995 | | pagina 79