De volksbond-bibliotheek te Domburg Het huidige bibliotheek gebouw van de Volksbond tegen Drankmisbruik, Weststraat 5. In de deuropening bibliothecaris M.A. Romijn. De foto is van juni 1926, kort nadat het gebouw in gebruik werd genomen. zorgde de catalogus en maakte er enkele malen een vervolg op, ze keurde en kocht de nieuwe boeken en inde als penningmeesteresse ook de contri buties. De bibliotheek bezat in 1926 al 3000 boeken. Bibliothecaris Romijn kreeg gelukkig nogal eens een helpende hand toegestoken. Om streeks 1936 had hij enkele jaren hulp van jonkvrouw C. Boogaert en vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog maakte de voor Hitier gevluchte Jood Heinz Ruppel zich zeer verdienstelijk. Bovendien zorgde mevrouw Romijn ervoor dat het gebouw er altijd netjes uitzag. De oorlogsjaren in Domburg Veel bijzonderheden over het bibliotheekwerk gedurende de oorlogsjaren in Domburg kennen we niet. De veiligste weg was om je zoveel mogelijk op de achtergrond te houden. Secretaris Schuurman stelde in een briefje van 10 januari 1941 aan het hoofdbestuur voor in het jaarverslag namens de afdeling Domburg te zetten: "Het jaar 1940 was voor onze afdeeling een jaar waarin door verschillende omstandigheden het werk geen uitbrei ding kon ondergaan." Veel boeken mochten niet meer uitgeleend worden, 78 01 KSDOND BIBLIO 1 HEEK

Tijdschriftenbank Zeeland

Walacria | 1995 | | pagina 80