De volksbond-bibliotheek te Domburg De dames Plonie Provoost en L. Provoost-Passenier, die beiden de biblio theek in hun hart geslo ten hebben. (Foto ter gelegenheid van het 25- jarig jubileum van bibliothecaresse Plonie in 1986). Drie leden uit één gezin die zich belangeloos zó lang voor de Volksbond- bibliotheek inzetten... geen wonder dat mevrouw C.J. Vaandrager-Recter in mei 1986 een feestelijke bijeenkomst heeft georganiseerd om het 25- jarig jubileum van Plonie te vieren. Mevrouw Vaandrager-Recter is al de derde doktersvrouw die zich inspant voor de bibliotheek. Nadat mevrouw Vaandrager-Van de Griend en mevrouw Vaandrager-Van 't Hoff heel lang veel werk in het belang van de bibliotheek hebben verzet, is zij in 1982 haar schoonmoeder als bestuurslid opgevolgd; sinds enkele jaren is ze zelfs het enige lid, zodat ze voorzitter, secretaresse en penningmeesteresse tegelijk is. Maar of haar ook zo'n lange ambtstermijn beschoren is als de andere twee artsenvrouwen is twijfelachtig. We kunnen ons namelijk af vragen of in een kleine gemeente, waar wekelijks ook een bibliotheekbus komt, en waar jammer genoeg steeds minder mensen komen lenen on danks het uitstekende aanbod, het openhouden van een bibliotheek nog wel economisch verantwoord is. Maar hoewel 'economisch verantwoord' zeker geen begrip is dat we moeten omzeilen, zijn cultuur en historie ook waardevolle zaken. Behalve dat de bibliotheek goed geleid en verzorgd wordt, is zij bovendien een voorbeeldig staaltje van 'historisch cultuurbe zit'. Als mevrouw Vaandrager-Recter in haar verslag over 1990-1993 aan de Volksbond tegen Drankmisbruik dat als belangrijke reden voor het voortbestaan van de bibliotheek noemt, zullen velen het roerend met haar eens zijn. 86

Tijdschriftenbank Zeeland

Walacria | 1995 | | pagina 88