Mejuffrouw W.S.S. van Benthem Jutting in badpak, erratum Dat moet een hele consternatie geweest zijn voor de lezers van het artikel Zeer geachte dame,... etc. door Dorine M.A. Noorlander- Van der Lee in Walacria VI, die Mejuffrouw W.S.S van Benthem Jutting gekend hebben en haar nu in badpak afgebeeld zagen, kennelijk voor een koetsje dat haar zojuist naar het water had gevoerd. Het zal wel een badkoetsje uit het be gin van deze eeuw geweest zijn. De vermelding van het onderschrift, dat de foto afkomstig was uit het Rijksarchief in Zeeland, meer bepaald uit het archief van de familie Van der Feen, verleende er zelfs een zekere autori teit aan. Dat was overigens in tegenspraak met de ongewisheid, waarin het 131

Tijdschriftenbank Zeeland

Walacria | 1995 | | pagina 133