Erratum onderschrift de lezer liet met betrekking tot wie nu wel mejuffrouw Van Benthem Jutting was. Er waren immers twee dames in badpak afgebeeld. Het waren overigens Victoriaanse badpakken, dus erg ongerust over de vermeende frivoliteit van de ene mejuffrouw die bedoeld werd, noch trou wens over die van de andere, hoefde de lezer nu ook weer niet te worden. Dat de auteur van het artikel bij de presentatie van Walacria VI beslist niet vrolijk keek - dal is zacht uitgedrukt -, toen ze bij die officiële gebeurtenis voor het eerst haar werk in de definitieve druk onder ogen kreeg, zal ieder een, die thans hier het echte portret ziet van mejuffrouw Van Benthem Jutting, dat op de betreffende plaats afgedrukt had moeten worden, zich voor kunnen stellen. De verklaring voor het misverstand is vrij simpel. De foto was verpakt in een fotohoesje met daarop de afbeelding van de beide dames in badpak. Degene die de foto's moest scannen dacht niet beter te weten, dan dat mejuffrouw Van Benthem Jutting daar was afgebeeld. Wist hij of zij veel! Niettemin is het natuurlijk een vergissing, waarvoor de uit gever hier zijn excuses aanbiedt. 132

Tijdschriftenbank Zeeland

Walacria | 1995 | | pagina 134