rVN' KV.< \i!!K Walacria, een kroniek van Walcheren, deel 1 In 1987 verscheen als een uitgave van de Heemkundige Kring Walcheren het eerste deel van Walacria. Dit jaarboek is een themanummer over het landschap van Walcheren. Ingegeven door de plannen voor een nieuwe ruilverkaveling zijn vanuit diverse invalshoeken beschouwingen over ver leden, heden en toekomst van Walcherse landschapsaspecten beschreven. Ook wordt in het eerste deel van de serie aandacht besteed aan 'Walacria' als de naam van de kroniek. (136 pag., zw/w foto's, kaarten, tekeningen) 24,50 Walacria, een kroniek van Walcheren, deel 2 In het tweede deel van Walacria een verhaal over de oudste oorkonde, die van Hooge-lande, over de historische en toekomstige invloed van de zee, over Patrimonium op Walcheren, over Toorop, Mondriaan en andere kun stenaars in Domburg, over loodsen op de Westerschelde, over vogels van Ter Hooge en de herinneringen aan de jaren twintig van een markant Vlissinger. 144 pag., zw/w foto's, kaarten, tekeningen) 28,50 ISBN 90-72146-09-3 Walacria, een kroniek van Walcheren, deel 3 Stinzenplanten bij Walcherse buitenhuizen, herinneringen uit de jaren der tig van een toenmalige leerling aan het Middelburgs gymnasium, de spec taculaire vondst aan het strand van Domburg van een zilveren toiletgarnituur uit de Vikingtijd, optische telegrafie, Walcherse toponie men. het verhaal van Koudekerke's burgemeester Dregmans die in de oor log niet bij de Duitsers op de thee wilde, de verkeerskundige aspecten van de dammenweg op Walcheren: dat zijn de onderwerpen die in dit derde deel van Walacria aan bod komen. 124 pag., zw/w foto's, kaarten, tekeningen) 28,50 ISBN 90-72146-14-X 134

Tijdschriftenbank Zeeland

Walacria | 1995 | | pagina 136