Van de redactie De redactie: Kees Bos C.A. van Swigchem A.H. van Dijk G. G. Trimpe Burget Mekking Anton van Haperen C. Sanderse Wie alle delen van Walacria die tot nu toe verschenen zijn bezit kan nog eens nalezen wat de redactie bij het verschijnen van deel 1 in 1987 schreef. Daarin worden eveneens de veranderingen op Walcheren als motief ge noemd om in een kroniek zaken vast te leggen. Ook werd er gesproken over de functie van de kroniek om platform te zijn voor een bezinning op de veranderingen. Niet dat ze per definitie slecht zouden zijn. ze kunnen in tegendeel van groot voordeel zijn en er zijn grote werken, waaraan je ook een esthetisch genoegen kunt beleven, zoals Teunis in 1984 zei. Het is wel iswaar zo dat in dat redactionele voorwoord van deel 1 gesproken wordt over 'een aanslag op de herkenbaarheid en daardoor verarming van ons milieu', maar dat moet in de specifieke context van het landschappelijke thema van die eerste kroniek worden gezien. En je moet natuurlijk altijd hopen dat we vandaag geen onherstelbare dingen doen, die het nageslacht ons kan verwijten. In deze zevende kroniek nemen veranderingen in het Middelburgse stads beeld opnieuw een belangrijke plaats in. De Dwarskaai die in de zestiende eeuw is ontstaan op een eiland in het hart van het havengebied onderging in de loop der tijd tot aan 1940 een karakterverandering. C.A. van Swigchem geeft er een boeiend beeld van. Minutieus beschrijft hij het uiterlijk van de huizen die er in mei 1940 door het Duitse bombardement te gronde gingen. Tevens geeft hij een reconstructie, die naar een vroegere situatie verwijst. Ook komt het sociale aspect aan bod met informatie over de bestemming van de panden en over de bewoners in de laatste eeuw voor de ondergang. Van Swigchem is zelf geboren en getogen aan de Dwars kaai. Hij kent het stadsdeel van voor de oorlog uit eigen beleving. Die beleving en zijn cultuurhistorische professie hebben ertoe geleid dat de Toen Bert Teunis in 1984 het eerste exemplaar van de Encyclopedie van Zeeland aan de toenmalige Commissaris van de Koningin, dr. C. Boertien. uitreikte sprak hij over het veranderende Zeeland. Vooral na de Tweede Wereldoorlog en met name sinds de watersnood van 1953 zijn de verande- "- ringen groter en ingrijpender dan ooit geweest. Ze waren volgens Teunis de reden voor de encyclopedie, het naslagwerk dat de dingen vastlegt, ook de veranderingen van de laatste decennia. De encyclopedie zag hij als een werk, dat de lijnen van het verleden naar het heden doortrekt. De geschie denis moetje niet laten lopen zonder haar te registreren. 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Walacria | 1995 | | pagina 7