Agenda Nachtegaal Verzamelen20.30 uur vanaf de school Rietvliet, Poorterslaan te Huist. Zijde Schor dinsdag 16 mei Vertrek7.30 uur ter plaatse Jeugdaktiviteit Waterwingebied Arboretum Zijdeschilderen zaterdag 27 mei 10.00-16.00 uur Fiets Vogelexkursie zondag 28 mei Verzamelen6.00 uur op het parkeerterrein bij 's-Heer Hen drikskinderen. Hoogstamboomgaard vertrek: 19.30 uur vanaf de NH kerk 's-Heer Hendrikskinderen Duinen dinsdag 30 mei Verzamelen13.30 uur bij de Schouwburg aan het Molenwaterte Middelburg. Groote Eiland Oranjezon Zwaakse Weel Vertrek: 19.20 uur vanaf de NH kerk te 's-Gravenpoider Schotsman Rammekenshoek donderdag 29 juni Vertrek13.00 uur vanaf de Kloetingse kerk KNNV afd. Bevelanden De Steltkluut organiseert een nachtegale-exkursie o.l.v. E. Boomgaard, vrijdag 12 mei Het Zeeuws Biologisch Museum organiseert een expositie over Zijde met de titel „Zie zo Zijde". Tevens heeft zij een ten toonstelling „aanwinsten 1987-1988" vrijdag 12 mei t/m 18 juni De KNNV afd. Beveland organiseert een exkursie o.l.v. de plantenwerkgroep op het schor bij Wilhelmina- dorp Het Zeeuws Biologisch Museum organiseert een doemiddagaktiviteitvoorde jeugd van ±10 jaar. Aktivi- teiten zijn: tentoonstelling bekijken en zelf zijdeschil deren. (Vooraf inschrijven) woensdag 17 mei 14.00-16.00 uur. De Steltkluut organiseert een exkursie naar het water wingebied Clinge zondag 21 mei Verzamelen5.00 uur vanaf Interjute, Molenstraat te Clinge De KNNV afd. Beveland organiseert een exkursie naar het Arboretum te Kalmthout. donderdag 25 mei Vertrek13.00 uur vanaf de Kloetingse kerk Het Zeeuws Biologisch Museum organiseert een zijdeschilderdag voor vol wassenen in kasteel West- hove (vooraf inschrijven) kosten 50,- inkl. mate riaal, kosten, lunch, koffie/ thee De KNNV afd. Walcheren organiseert een exkursie per fiets langs de duinen naar Westkapelle o.l.v. R. van de Gugten en J. Kruithof zaterdag 27 mei Verzamelen14.00 uur bij het hotel Westduin aan de Gelgeweg te Vlissingen. De KNNV afd. Beveland organiseert een vroege vogelexkursie in het Poel- bos. De KNNV afd. Beveland organiseert een wandel- exkursie naar een hoog stamboomgaard die door de beheersgroep opgeknapt is. dinsdag 30 mei De KNNV afd. Walcheren organiseert een exkursie naar de duinen op Schouwen o.l.v. H. Mande- maker De Steltkluut organiseert een exkursie op het Groote Eiland zaterdag 3 juni Verzamelen8.00 uur bij de toegangsbrug naar het Groote Eiland (achtste verkorting) De KNNV afd. Walcheren organiseert een exkursie naar het waterwingebied Oranjezon o.l.v. G. Geerse zaterdag 10 juni Verzamelen14.00 uur op het parkeerterrein te Oranjezon De KNNV afd. Beveland organiseert een exkursie o.l.v. de plantenwerkgroep naar de Zwaakse Weel dinsdag 20 juni De KNNV afd. Walcheren organiseert een exkursie naar de Schotsman o.l.v. A. Vleugel dinsdag 27 juni Verzamelen14.00 uur bij de frietkraam op de parkeerplaats aan de noordzijde van de Veersedam De KNNV afd. Beveland organiseert een wandeling in het bos Rammekenshoek. tel.01100-12744 Steltkluut tel.01150-17669 Zeeuws Biologisch Museum tel. 01188-2620 KNNV afd. Walcheren tel. 01188-3122 't Duumpje tel.01170-3650

Tijdschriftenbank Zeeland

Wantij | 1989 | | pagina 18