?and erover Zeeland telt 268 gerub hi i- Tot aan het begin van deze eeuw W~ werd vrijwel al ons afval gestort. Zeeland had genoeg onrendabele hoeken en gaten: een kreek, een blikweide, een veedrinkput. Daar kon je de rotzooi in kwijt, zand erover en je zag er niks meer van. Die oude stortplaatsen raakten begroeid, kregen een andere bestemming en zijn daardoor soms moei lijk in het landschap te herkennen. Vormen ze een milieuprobleem? Slecht afgedekt De Provincie Zeeland bracht in beeld hoe veel oude stortplaatsen er zijn en welke milieuproblemen ze kunnen veroorzaken. Door onderzoek in archieven is achter haald wat op die locaties is gestort. Over illegale stort werd uiteraard niets gevon den. De provincie onderzocht of de vuil- stort het grondwater en drinkwater ver vuilde, of ze waren afgedekt, of er (giftig) gas vrijkwam. In totaal werden 268 vuil- storten gerubriceerd. Ze kregen allemaal een cijfer dat de milieurisico's uitdrukt. Tachtig procent van de stortplaatsen bleek slecht afgedekt. Soms lag er een laagje grond op van amper twintig centi meter, een enkele leer lag er niks en kwa men gevaarlijke stoffen aan de oppervlak te. Het vuil opgraven, afvoeren en (als nog) verbranden is duur. In veel gevallen denkt de provincie dat beter afdekken volstaat. Een laag aarde van een meter dik wordt voldoende geacht. Op de lijst met stortplaatsen kwam de Oude Veerseweg in Middelburg opvallend vaak (6 keer) voor. Een goede reden om daar eens te gaan kijken. Wanneer heeft u voor het laatst een kuil gegraven? Niet voor een ander, maar voor u zelf. Een kuil om een dood konijn in te stoppen, een strijdbijl te begraven of een pot met goud. Alleen kabelleggers en doodgravers hanteren nog professioneel de spa. Wij graven niet meer, wij stoken ons afval en, oneerbiedig gezegd, onze naasten liever op. Met bomen omzoomde vuilnisbelt langs de Oude Veerseweg Foto: Jaap Wolterbeek Oude Veerseweg Wie een vies weggetje verwacht, vergist zich. De Oude Veerseweg baant zich circa vijf kilometer lang zigzaggend een weg tussen Middelburg en Veere en is van eigenaardige schoonheid. Ze begint als klinkerweggetje op een rommelig indus trieterrein met loodsen vol lompen en oude metalen, autoslopers. Na een braak liggend terrein met waarschuwingsbor den "Gevaarlijk terrein. Vervuilde grond" wordt de klinkerweg een karrenspoor dat loopt langs een boerderij met het opschrift "Bosch Wijk". Daar woont een tevreden man. Hij is er geboren in 1933 en nam het boerenbedrijf over van zijn vader. Hun ouderlijk huis zakte in elkaar tijdens de inundatie van 1945. Het 'nieu we' huis staat er al weer zestig jaar. Ruwweg vijftig jaar geleden begon de gemeente Middelburg een paar honderd nieter verderop een stortplaats. Die vuil nisbelt, aan de rand van de stad, werd al snel een geliefd speelterrein. De man zag er kwajongens vuurtjes stoken en belde pas de brandweer als er vonken overwaai den naar zijn schuur uit 1701 die toen nog met riet gedekt was. Soms zat hij dagen in de stank en in de rook, vooral als er rubber van kabels werd verbrand om het koper te winnen. Het krioelde er van de ratten, die jaar na jaar, net als de 3 WANTIJ December '06

Tijdschriftenbank Zeeland

Wantij | 2006 | | pagina 3