Paling in de pomp Een dagje werkplaats Zuidhoek Werktuigkundige Jaap ten Brinke start de dieselmotoren van gemaal Prommelsluis. Eerst worden de klepstangen gesmeerd. wat zich in een werkplaats afspeelt, ben ik een dag naar werkplaats Zuidhoek in Zierik- zee gegaan. Zo vast ais een huis Het eerste wat me opvalt als ik het terrein van de werkplaats oprijd, is de brievenbus: fris geschilderd in de huiskleuren, net als de rest van het gebouw. Aan de details wordt kennelijk gedacht! Van alle kanten lopen mensen richting schaftlokaal: tijd voor de koffiepauze. Allemaal vaste bemanning? Jaap ten Brinke, werktuigkundige en aanspreek punt voor de gang van zaken op de werk plaats: 'Nee, we zijn hier met zijn drieën. De werkplaats wordt ook gebruikt door de dis trictsmedewerkers van de sector Wegen, die hun machines een onderhoudsbeurt geven of gereedschap moeten slijpen. Ook anderen komen wel eens een karweitje doen, waar onderhoudsmedewerkers zijn de hele week op pad. Volgens een vast programma gaan ze de gemalen en rioolpersgemalen in hun rayon af, onderhouden ze en noteren manke menten. Werktuigkundigen Jaap ten Brinke en Rien Kleppe en electriciën Johan Koevoets vormen de vaste bemanning van de werk plaats. Zij voeren de jaarlijkse inspecties aan alle installaties uit en worden ingeschakeld voor grotere reparaties. Jaap ten Brinke: 'Uit de gegevens van de inspectierapporten blijkt, wat er aan groot onderhoud moet gebeuren en hoe urgent het is. Dat verwerken we in een jaarplanning. Elke week hebben we werkoverleg, dan bekijken we hoe we de tus sentijdse mankementen, want die zijn er natuurlijk ook, daarin meenemen. Ja, en is onze hulp nodig bij een acute storing, dan gaat dat natuurlijk voor. Zo'n week kun je je planning wel vergeten.' door Mariette van Gorkum Tijdens de voorbereidingen van de fusie van de waterschappen boven de Wester- schelde en het wegschap Walcheren is ervoor gekozen het nieuwe waterschapsgebied in drie werkdistricten te verdelen en van daaruit al het plaatselijke werk te organiseren. Er kwamen districtskantoren in Zierikzee, Middelburg en Goes en een steunpunt op Tholen. Ingelanden kunnen daar met lokale kwesties terecht. De drie werkdistricten heb ben magazijnen en opslagplaatsen met attri buten voor het werk aan dijken en duinen, sloten en wegen. Die magazijnen en opslag plaatsen zijn ook de basis van waaruit de kantonniers en chauffeurs werken. Het water schap heeft nogal wat technische installaties zoals gemalen, rioolpersgemalen en afval waterzuiveringsinstallaties, die onderhoud vragen en soms mankementen vertonen. Het is het dagelijks werk van de afdeling Onderhoud Technische Installaties. Werk plaatsen in Zierikzee, Kloetinge en Ritthem maken het mogelijk ook dit werk op korte afstand te doen. Om een indruk te krijgen voor ze de werkplaats nodig hebben. Koffie drinken doen we dan samen.' Ik schuif maar meteen aan en val midden in het verhaal van een storing aan gemaal Zuidhoek de dag er voor. Districtsmedewerker Leen van der Velde: 'De pomp zat zo vast als een huis, geen bewe ging meer in te krijgen. Collega André Lems erbij gehaald en samen weer een pomp aan de gang gekregen. Die andere hebben we drooggezet. Bleek dat er een schieraal inge zwommen was! Palingen gaan om deze tijd van het jaar trekken en veranderen dan van uiterlijk. Dat kun je zien aan hun uitpuilende ogen en stugge, taaie vel. Die huid had zich helemaal vastgedraaid in de pomp; het was nog een heel karwei om alles eruit te krijgen. Gelukkig liep het met de pomp wel goed af.' Acute storing Een team van acht medewerkers zorgt voor al het technisch onderhoudswerk op Schouwen- Duiveland en Tholen. Aan het hoofd staat het districtshoofd, die vanuit het districtskantoor in Zierikzee het werk organiseert. De vier Zorgvuldig met afval De grote hal van de werkplaats is ingericht met apparatuur voor alle mogelijke repara ties. Vroeger werd er letterlijk alles zelf gemaakt, tegenwoordig wordt eerst een afweging gemaakt of uitbesteden niet goed koper is. Jaap: 'Zulke arbeidsintensieve din gen, zoals deze nieuwe spindel voor de afslui ter van een gemaal, kun je beter bij de fabri kant bestellen. Maar vaak genoeg maken we een onderdeel zelf, soms omdat je het een voudig niet kunt krijgen, soms omdat zelf maken sneller is.' Er heerst een sfeer van bedrijvigheid in de hal. Twee chauffeurs zijn hun reusachtige tractoren aan het doorsme- ren, de schipper van de Meermin last een onderdeel voor zijn boot, een paar monteurs halen even extra onderdelen voor een repara tie op. In de kleinere ruimte ernaast staan twee draaibanken, geschikt voor het maken van metalen onderdelen zoals een nieuwe klep voor persgemaal Burghsluis. 'Hierop kun nen we tot de honderdste milimeter nauw keurig werken', zegt Jaap, terwijl hij een klei- waterwerker 4 december 1996

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 1996 | | pagina 4