Aanpassing water schapskantoor (bijna) klaar Bereikbaarheid waterschap verbeterd Medio december heeft de aannemer zijn gereedschap ingepakt en het hoofdkantoor van Zeeuwse Eilanden verlaten. De ont vangsthal is een ruime, multifunctionele ruimte geworden. Natuurlijk zetelen daar de receptionistes, maar er is ook gelegenheid voor bezoekers om ter inzage liggende stuk ken door te nemen. Hier zijn verschillende voorlichtingsfolders uitgestald om mee te nemen. In dezelfde ruimte is een balie waar betaald kan worden en zijn spreekkamertjes waar bijvoorbeeld over belastingzaken gesproken kan worden. Door deze opzet - zoveel mogelijk publieksfuncties bij elkaar - hoeft het publiek niet verder het gebouw in om 'bediend' te worden. In de ruime hal is ook gelegenheid om te exposeren. Dat kan een eigen presentatie van een project of van algemeen waterschapswerk zijn, maar ook een expositie van een kunstenaar. Tot medio februari zijn schilderijen rond het thema 'Land en water - kijk op Zeeland' van de hand van de Goese kunstenares Rie Baauw te bewonderen. Buiten is het parkeerterrein inmiddels herin gericht en het voormalige Magnolia-gebouw is door duidelijke belettering herkenbaar gemaakt als waterschapskantoor. Nog niet zo lang geleden is besloten in het gebouw (derde etage) een grote zaal voor bestuursvergaderingen en andere bijeenkom sten te maken. Deze zal medio februari klaar zijn. Niet alleen bij de mogelijkheid van een ramp met de waterkeringen, maar ook voor het melden van kleinere incidenten, zoals plotse ling optredende vervuiling in een sloot of een omgewaaide boom op de rijweg, is het waterschap dag en nacht bereikbaar. In die situaties is het belangrijk dat er snei en effec tief opgetreden kan worden. In het nieuwe draaiboek 'Bereikbaarheid waterschap bij incidenten en calamiteiten' is de hele proce- van de eerste melding van incident tot en met evaluatie nauwkeurig uitgewerkt. Er is voor gekozen met een beperkt aantal tele foonnummers te werken. Overdag komt de melding binnen bij de telefoniste van het waterschap, die zowei de gegevens op het speciale meldingsformulier noteert als ervoor zorgt dat contact met de betrokken afdeling tot stand komt. Buiten kantooruren krijgt de beller via de telefoonbeantwoorder het num mer van de incidentenlijn door. De centrale van de incidentenlijn legt contact met degene die piketdienst heeft in het district waarvoor de melding geldt. Met de route die de mel ding binnen de waterschapsorganisatie aflegt tijdens en buiten kantooruren, zijn er in het draaiboek twee lijsten opgenomen. De eerste lijst bevat alle informatie om tijdens kantoor uren snel te achterhalen welke medewerker bij een bepaald incident gewaarschuwd moet worden; de tweede lijst geeft aan wie buiten kantooruren piketdienst heeft. Het draaiboek is begin november - ook onder externe instanties - verspreid. waterwerker

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 1996 | | pagina 7