Hoofdbeschermingsmiddelen moeten op de werkplek worden gedragen tijdens werkzaamheden waarbij de kans bestaat dat het hoofd wordt blootgesteld aan gevaren die tot letsel kunnen leiden. Handboek Persoonlijke beschermingsmiddelen A1020-3 Waterschap Zeeuwse Eilanden

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 1997 | | pagina 16