m m Van de dijkgraaf Om te beginnen: communicatie Losse blokken Er is veel gebeurd nadat in het afgelopen najaar de media massaal de Zeeuwse dij ken onveilig verklaarden. Het projectbureau Zeeweringen, waarin Rijkswaterstaat samenwerkt met de Zeeuwse water schappen, is opgericht en bereidt momenteel de eerste grondige aanpassingen van de Zeeuwse dijken voor. Mariette van Gorkum zet alles op een rij. Water in de stad Wie doet wat met het water in de stad? Karen Stuwen en peilbeheer: een kunst apart 1 1 Schouw Rammekenskreek en Dag van het Waterschap, uitbreiding awzi Waarde, de bestrijding van de muskusrat in 1996, iepziekte aangepakt en een proef met zorgvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen. De inlagen langs: Inlaag 1678: pas 'in actie' in 1953 Colofon Kroese zette twee waterschappers en een gemeente-ambtenaar aan de tafel en liet ze hardop denken over deze materie, waar maar al te vaak een luchtje aan zit. 'Het wachten is nu op een gemeente die een plan heeft ergens te bouwen en dan helemaal aan het begin bij het water schap komt met de vraag: hoe moeten we dat doen met het water?' Acronius Kramer beschrijft hoe de stuw een steeds grotere rol gaat spelen in het peilbeheer. Water afvoeren is bijna geen probleem meer, maar water vasthouden (conserveren) is daarentegen bittere noodzaak aan het worden. De stuw is het middel bij uitstek om verdroging van een gebied het hoofd te bieden. vS,r.-<T1 Een nieuwe serie over oude zaken: de inlagen van Zeeuwse Eilanden, gebieden die zijn ontstaan uit de altijd durende strijd tegen het zeewater. Zeeuwse Eilanden heeft er ruim dertig. Arend van der Wel portretteert de enige Walcherse inlaag, tevens de oudste van Zeeuwse Eilanden. Waterwerker is een uitgave van waterschap Zeeuwse Eilanden (bureau Communicatie), verschijnt vier maal per jaar en wordt verzonden aan bestuur, medewerkers en relaties van het waterschap.! Eindredactie Arend van der Wel Fotografie Rudy Visser Vormgeving Boom Kollektief, Goes Druk Jumbo Offset, 's-Gravenpolder ISSN 1385-6413 Omdat chloor een negatieve invloed heeft op de waterkwaliteit, is dit magazine gedrukt op papier dat zonder chloor is gebleekt. Waterschap Zeeuwse Eilanden Bezoekadres: Piet Heinstraat 77, 4461 GL Goes Postadres: Postbus 114, 4460 AC Goes Telefoon: (0113)241000 Telefax: (0113)227528 waterwerker maart 1997

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 1997 | | pagina 2