en toe brak de zon door en was het heel aangenaam in het fort. Öézdêkêrs waren ei een soortgelijke dag georganiseerd zon worden door het waterschap: volgende jpaènd, woord, maar dan ergens anders, op Tholen misschien. - mam delen van speciale waterschapsmok- ken, het schminken van kinderge zichten en met het enquêteren van bezoekers. Het waterschap had voor de gelegenheid een mooie fietsroute uitgezet en er was in samenwerking met Staatsbosbeheer een wandel route uitgestippeld. Deze dag kon den wandelaars voor het eerst hele maal rond het fort lopen, vanwege de openstelling van de dam in de kreek. Ongeveer zeshonderd mensen hebben (een deel van) deze tocht gemaakt. Noordbevelandse zeeverkenners hebben driehonderd mensen, die de wandeltocht wilden inkorten, over het onlangs gebaggerde water gezet. juli 1997 De mannen van de sector Wegen demonstreren de werking van een houtversnipperaar.

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 1997 | | pagina 11