Van de dijkgraaf Op rolletjes naar de 4e maart De water schapsverkiezingen staan op stapel. Op 4 maart zal de algemene vergadering van Zeeuwse Eilanden gekozen worden. Een democratisch recht waar veel voorbereiding bij komt kij ken. Waar houdt de speciale werkgroep Verkiezingen zich een jaar mee zoet? Schouw: Waterschapsnieuws in een notendop Boezem en Botgat In de serie 'De inlagen langs' verhaalt de vier de aflevering over de veel geteisterde inlaag Boezem en Botgat op Tholen. Hannie Kool Colofon -"^^OELBU^S^ In Rotterdam is een boeiende tentoonstelling te zien over de heffingen van waterschapsbelasting door de eeuwen heen, de uitbreiding van de awzi in Waarde is klaar en het natuurherstelproject Rammekenskreek is afgrond. beschrijft de rijke historie van vallen en opstaan van deze inlaag, die overigens volgend jaar gebaggerd zal worden. In de hoop dat de strandgapers zullen terugkeren naar de Boezem. Waterwerker is een uitgave van waterschap Zeeuwse Eilanden (afdeling Communicatie), verschijnt vier maal per jaar en wordt verzonden aan bestuur, medewerkers en relaties van het waterschap. Eindredactie Arend van der Wel Fotografie Rudy Visser Vormgeving Boom Kollektief, Goes Druk Jumbo Offset, 's-Gravenpolder ISSN 1385-6413 Omdat chloor een negatieve invloed heeft op de waterkwaliteit, is dit magazine gedrukt op papier dat zonder chloor is gebleekt. Waterschap Zeeuwse Eilanden Bezoekadres: Piet Heinstraat 77, 4461 GL Goes Postadres: Postbus 114, 4460 AC Goes Telefoon: (0113)241000 Telefax: (0113)227528 waterwerker 2 december 1997

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 1997 | | pagina 2