I. Rechts van de jalon de kade van één van de zes vakken, links ervan van binnen naar buiten: cunet voor het rijpad, de zojuist gegraven bezinksloot en een bestaande watergang. Wasstraat Omdat het in hoofdzaak om verontreinigd slib gaat dat daar ligt te ontwateren, wordt uiteraard de nodige zorg besteed aan veilig heid. Het hek om het terrein maakt duidelijk dat het 'verboden toegang' is. Alle vertrek kende vrachtauto's moeten door een was straat, zodat geen achtergebleven restje verontreinigde bagger op de openbare weg terecht komt. Die wasstraat is een soort open container, die automatisch de banden en de achterkant van de vrachtauto met harde, gerichte waterstralen schoonmaakt. De chauffeur kan rustig blijven zitten, maar moet vóór hij vertrekt het schoonmaakwerk wel even controleren. Het brein achter het baggerdepot is Lidwien Willemse, medewerkster waterkwaliteit/ waterbodems. Zij is nu bezig het beheersplan voor het depot op te stellen. Dat plan geeft antwoord op vragen als: welke specie komt in aanmerking voor het depot en in welk vak moet het dan gestort worden, waar en hoe vaak moet er bemonsterd worden, wat te doen bij calamiteiten? Lidwien: 'Er zal - zeker in de maanden augustus tot november - flink wat slib komen, maar ik denk niet dat het zó druk wordt, dat het depot continu bemenst moet zijn. Er komt een systeem met een slag boom bij de ingang, die de chauffeur met een pasje opent. De chauffeur kan vervolgens - hij krijgt uiteraard nauwkeurige instructies - zelf zijn vrachtje lossen, zijn auto schoonspui ten en weer vertrekken'. Volumineus De aanleg van het depot vordert gestaag, hoewel het werk af en toe vanwege de hevi ge regenval stil lag. Johnny de Rijke: 'De aan nemer wil natuurlijk graag verder, maar als er zoveel regen valt, vraag je om problemen als je met zwaar materieel werkt. De grond is hier zodanig dat het even duurt voordat het water is weggezakt. Maar de verwachting is toch wel dat het hele werk eind april klaar is; als het eenmaal droog is, gaat het snel.' Als het depot in mei operationeel is, zal er vanuit het hele gebied van Zeeuwse Eilanden slib worden gebracht. Het kleinere, bijna overlopende depot bij 's-Gravenpolder wordt ontlast. Eindelijk is er dan een oplossing van een volumineus probleem. Want de bagger staat het waterschap aan de lippen. De stalen damwanden geven aan wat de hoogte van de zes bakken gaat worden. Op de voorgrond nog in de grond te verwerken drainagemateriaal. april 1998 5 waterwerker

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 1998 | | pagina 5