10. Na afloop is het voor de meeste spelers toch even slikken. Gezien de perfecte voorbe reiding zat er meer in. Marco de Feijter ziet toch nog een sprankje hoop, maar sommigen zijn altijd optimistisch. 11Paul van Gils toont nog eens zijn beheer ste techniek. In een werkelijk verbluffende stijl vangt hij iedere bal op, legt deze pan klaar voor de spelverdeler die met een korte stop het wachtende servicekanon Jan Bij de Vaate in stelling brengt. 12. Een vreugdekreet klinkt over het sport complex wanneer de ring geprikt wordt. In evenwichtige kadans draaft de Zeeuwse knol over het parcours. 13. Als ontspannend intermezzo is het sloeproeien gepland. Het is de bedoeling om in een stalen sloep een parcours af te leggen in een zo kort mogelijke tijd. Telkens starten er vier ploegen. Elke ploeg bestaat uit vier roeiers en een stuurman/vrouw. Het eerste team dat het ruime sop kiest zijn de Centraal Ontwerpers. Dat je met de roeispanen behalve roeien ook de tegenstanders stevig in de nek raken kan, hebben zij al snel in de gaten. 14. Grote hilariteit aan de kant wanneer de Centraal Ontwerpers iets te voortvarend over het Goese Kanaal razen. waterwerker juli 1998

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 1998 | | pagina 6