Verdrinken 'In principe hebben we weinig contact met de landbezitters, vaak boeren. We hoeven geen toestemming te vragen om op hun land te komen. Het werk dat we doen is in hun belang. De boeren zijn immers afhankelijk van een goede waterafvoer? Wanneer je het maai en achterwege zou laten, werkt de drainage van hun landerijen niet meer goed en ver drinken de percelen en dus ook de gewassen.' 'Het zijn bijna altijd dezelfden die contact met je zoeken, zowel negatief als positief. Wij zijn uiteindelijk degenen die de taken van het waterschap uitdragen, die het beleid dat in Goes is bedacht, uitvoeren en in de praktijk brengen. Op het land, langs de weg en op verjaardagen moet je kunnen uitleg gen hoe en wat.' Via het 27 mc-bakkie in de cabine komt er een melding binnen dat de politie vragen heeft gesteld over slib op de weg. Of dat afkomstig is van de machines van André en Jaap? 'Met dit plakkerige, natte weer neem je wel eens wat mee op de weg. Ik rijd dan al met een wiel in de berm om het slib op de weg te beperken, maar ik kan het toch moei lijk in mijn zak steken. Het liefst hebben we droog weer, dan gaat alles makkelijker.' Hij geeft door dat het van hen is en vraagt of het opgeruimd kan worden. Prachtig mooi Wanneer het maaien van de kavelsloten is afgerond - de verwachting is dat het werk voor kerst wordt opgeleverd - zal de klepel machine van de tractor worden gedemon teerd. 'Ik zet er dan een klein baggerlepeltje op om de proppen maaisel die voor dam huizen zijn blijven steken weg te halen. We houden ons in de winter verder bezig met slibafvoer of het versnipperen van hout. We kunnen ook met een stobbenfrees stronken weghalen uit de bermen of van de dijken. Deze obstakels kunnen de maaimachines ernstig beschadigen. In het voorjaar maaien we de bermen tot een meter naast de weg en gaan we de hagen weer knippen. We zijn van alle markten thuis. Je zou de afdeling Tractie kunnen zien als een intern loonbedrijf voor heel het waterschap. Heel afwisselend werk dus', zegt André met een brede grijns. 'Ik vind het prachtig mooi te werken met oktober 1998 machines. Je bent er verantwoordelijk voor dat dit goede materiaal ook in conditie blijft. Je werkt zelfstandig, samen met een goede collega. Je bent lekker buiten, in een mooi gebied... Dit werk is mijn lust en mijn leven.' Het gras wordt van de kant afgeslagen en gekneusd met de klepelmaaier.

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 1998 | | pagina 11