IVIaar het zuiverste water Helofytenfilter als proef bij rwzi Sint Maartensdijk Op deze plek - nu nog een braakliggend terrein - functioneert straks een oogstrelend helofytenfilter. Het grondwerk zal eind juii klaar zijn. Vervolgens zullen rietwortels die bij het delven van watergangen vrijkomen in het water aangebracht worden. ïniaterwerker door Karen Kroese Bij wijze van proef wordt bij de gloednieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) bij Sint Maartensdijk een helofytenfilter aangelegd. Dit rietveld zal het al gezuiverde water verder ontdoen van het teveel aan voedingsstoffen. De aanleg ervan is medio juni gestart. De verwachtingen zijn hoog gespannen. In samenwerking met de Dienst Landelijk Gebied (DLG), Staatsbosbeheer, Provincie Zeeland en de gemeente Tholen heeft water schap Zeeuwse Eilanden besloten op een ter rein naast de rwzi Sint Maartensdijk een helo fytenfilter aan te leggen. Zo'n rietveld staat mooi in een open gebied. Een wal met een voetpad loopt langs het rietveld aan de ene kant en een weiland aan de andere kant. Zand en puin Het natte oppervlak van de rietsloot beslaat ongeveer een hectare: het helofytenfilter. Helofyten zijn planten die in ondiep water groeien, waarbij ze in de bodem wortelen en met de stengel én bloeiwijze boven water uit steken. Denk aan riet, lisdodde, bies en zegge. Bij een helofytenfilter wordt meestal riet inge zet, omdat deze plant goed bestand is tegen wisselende samenstelling van het water. Bovendien wortelen rietplanten heel diep. Je kunt drie delen onderscheiden bij het helo fytenfilter van de rwzi Sint Maartensdijk: open water, een vloeiveld en een horizontaal door stromend wortelzonefilter. De permanent begroeide stukken worden beplant met mat- tebies, lisdodde en riet. In de stukken open water komt aarvederkruid, hoornblad en smal le waterpest. Het wortelzonefilter bestaat uit juni 2000 riet op een laag grof zand en een dikke laag gebroken puin, dat extra filtert. Drie miljoen Het effluent uit de zuivering wordt vanuit een effluentsloot met een pomp het helofytenfil ter ingevoerd. Maximaal kan er drie miljoen liter effluent per dag door het rietfilter gevoerd worden. De waterdiepte kan variëren van twintig tot vijftig centimeter. Door middel van een pomp en een balkenstuw is het water peil te regelen. Waterschap Zeeuwse Eilanden is ervan over tuigd dat met behulp van het helofytenfilter het effluent nog schoner zal worden dan het was toen het de zuivering verliet. Wanneer effluent de rwzi verlaat is ongeveer 98 procent van het afbreekbare organische vuil verwij derd. De voedingsstoffen fosfaat en nitraat zijn - in vergelijking met het influent-voor tachtig procent afgenomen. De helofyten fil teren een extra deel van de resterende twintig procent fosfaten en stikstoffen (eiwitten, ammonium, nitraten) uit het effluent. Belang Het verwijderen van fosfaten en stikstoffen is van belang om eutrofiëring (een overschot aan voedingsstoffen) van het oppervlaktewa-

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2000 | | pagina 10