leerroute: verrassend afwisselend Fiet Het Veerse Meer en het waterschap blijken een goed duo te zijn. Een van de meest tastbare bewijzen hiervan is de Veerse Meerroute. Deze fietsroute voert de fietser langs de mooiste plekjes van het Veerse Meergebied en biedt tegelij kertijd een goede blik op de werkzaamheden van het waterschap. Een blik die in de toekomst nog verder verruimd zal worden. Het Veerse Meer geniet grote bekendheid als watersportparadijs. Ook voor mensen die actief bezig willen zijn op het land, zijn er ech ter volop mogelijkheden. Een van deze moge lijkheden is de Veerse Meerroute. Deze route rond het meer geeft een goed beeld van het afwisselende landschap. Daarnaast presen teert dit rondje Veerse Meer een blik op de vele werkzaamheden van het waterschap rond het Veerse Meer: het onderhoud van wegen, oevers, steigers en parkeerterreinen. Een mooi voorbeeld hiervan is het parkeerterrein op de Veerse Dam, voor veel mensen de toegang tot het Veerse Meer en het startpunt van de Veerse Meerroute. De bewegwijzerde route loopt vanaf de Veerse Dam in de richting van Veere. Rijdend langs de Oostwatering met een mooi zicht op het kalme Veerse Meer is het moeilijk voorte stellen dat hier in de 17e en 18e eeuw zeer regelmatig oever- en dijkvallen voorkwamen. Sfeervol De route loopt vervolgens dwars door het pit toreske stadje Veere. De periode tussen 1450 en 1558 was de Gouden Eeuw van Veere; in deze tijd werd een groot deel van de monu mentale gebouwen gebouwd zoals de Grote Kerk, de Campveerse Toren en het stadhuis. De haven van Veere had een directe verbin ding met zee. Handelsschepen met een grote diepgang, zogenaamde Koggeschepen, kon den de stad makkelijk bereiken. Na deze periode kon Veere de concurrentie met steden als Vlissingen niet meer aan en verdween een groot deel van de handel en nijverheid. Na de economische teruggang bleef de visserij de constante factor. Na de sluiting van de Veerse Dam in 1961 verloor Veere zijn directe verbin ding met open zee en daarmee de vissersvloot. Het toerisme bleef echter. Zo biedt Veere de passerende fietser vele gezellige terrasjes, leuke winkeltjes en monumentale gebouwen. Bosrijk Net buiten Veere moet even van de fiets gestapt worden om de sluis in het Kanaal van Walcheren over te steken. Aan weerszijden van het kanaal staat een gemaal van het waterschap: aan de Veerse kant gemaal Oostwatering en aan de overkant gemaal Kleverskerke. Vanaf dit laatste gemaal gaat de route over een tiental kilometers door bosrijke omgeving langs de oever van het Veerse Meer, een gebied dat alleen per fiets toegankelijk is. Na Oranjeplaat wordt het bos verlaten en gaat de route verder door het weidse polderland schap. Op een paar honderd meter afstand ligt hier gemaal De Piet. Dit monumentale gemaal uit 1917 is een van de pronkstukken van het waterwerker juni 2000

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2000 | | pagina 4