Vitaal Platteland heeft inmiddels bijna twee jaar achter de rug. Met recht mag gesproken worden van een succesvolle startperiode. Het geven van nieuwe impulsen aan een levendiger platteland is ondersteund door een groot aan tal projecten. Zo zijn er fiets- en wandelroutes ontwikkeld. Een mooi voorbeeld is de Water landroute op Tholen. Al fietsend ontdek je het eiland en als dat nog niet voldoende is, kun je met een pontje naar Zuid-Beveland. Op Noord- Beveland kun je vervolgens te voet verder. Het Kuupenpad leidt je daar langs de kupen bij Wissenkerke. Zo zijn er legio voorbeelden te noemen. Deelnemers zijn allerlei instanties, bedrijven en particulieren. Samen streven zij naar een leefbaar Zeeland waar het nu en in de toekomst goed wonen, werken en recreëren is. Extra aantrekkelijk Het leefbaar houden van het platteland is een mooi streven, wat niet alleen een taak is van overheden, maar ook van particulieren. Alle deelnemers kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Vooral voor particulieren maakt dat het meedoen aan het project extra aantrekkelijk. De subsidies kunnen aange vraagd worden bij Jaap Broodman van de pro vincie. Vervolgens zorgt hij dat het verzoek op de juiste plaats terechtkomt. Niet alleen in de zomer moet op het platteland wat te beleven zijn. Ook in de winter moet er leven in de brouwerij komen. Nog veel te vaak teren in de kwaliteit vanWKB^wie'ptatfelarid is li tÊkheel wat bedrijven van WBtoronden zijn veranderd in naffi&Sȧ 'èrtfen gaven erëenwèpnbestemmin^a^^^^^ BPsfen ook Het Europese markt- en prijsgSËÈÊM ynfyêét bedrijven het hoofd niet langer boven watjmJjHH met de bedrijven verdween de dynamiek. Op hétpMÊSÊi meer te beleven. De provincie, vond bind jaren kon en besloot tot actie over te'aaan. Het projeckti leven geroepen om-de leegloop een halt toe te roefhÜLM veel belangrijker, het platteland moetweer levendig ênM Omdat het overgrote deel van het waterschapsgebied uit te. Inmiddëfj^Kl van het Zeeuwse projecten bij de moeten verbete

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2000 | | pagina 7